ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ενημερωτικό Δελτίο 1 (Φεβρουάριος 2020) img img img img img img
Newsletter 2 (August 2020) img img img img img img

Συναντήσεις Εταιρικού Σχήματος

1η Συνάντηση Εταιρικού Σχήµατος (Rzeszów, Πολωνία)

Δραστηριότητα Εκμάθησης Διδασκαλίας και Κατάρτισης