IO1- Program szkoleniowy dla edukatorów osób dorosłych "Coaching w zakresie zatrudnienia kobiet w sektorze cyfrowym w celu promowania równości płci na rynku pracy"

IO2- Narzędzie Oceny, które pozwala rozpoznać kompetencje edukatorów-coachów osób dorosłych i zapewnić im cyfrowe odznaki

IO3- Zestaw Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER) dla kobiet: „Dlaczego przekwalifikowanie do zatrudnienia w sektorze cyfrowym jest dla mnie ważne?”