Πνευματικό Προϊόν 1- Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Εκπαίδευση για την απασχόληση των γυναικών στον ψηφιακό τομέα, προκειμένου να προωθηθεί η ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας"

Πνευματικό Προϊόν 2- Είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης για την αναγνώριση της επάρκειας των εκπαιδευτών-καθηγητών ενηλίκων, και παροχής της ψηφιακής πιστοποίησης του.

Πνευματικό Προϊόν 3- Σύνολο ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων για γυναίκες: "Για ποιό λόγο η επανεκπαίδευση με στόχο την απασχόληση στον ψηφιακό τομέα της εργασίας είναι σημαντική για εμένα;"