Go-Digital

Creșterea competențelor formatorilor de adulți cu scopul de a încuraja angajarea femeilor în sectorul digital al pieței muncii

Proiect Nr. 2019-1-LT01-KA204-060723
Data începere proiect: 01-11-2019
Data finalizare proiect: 31-12-2021
Durata: 26 luni

https://www.facebook.com/godigitalerasmusproject/

Studiul UE „Femeile în era digitală” (2016) arată că femeile sunt subreprezentate în sectorul digital, din moment ce femeile reprezintă doar 21,5% din totalul lucrătorilor. Importanța locurilor de muncă în sectorul digital esteîn creștere în UE în ultimii ani; cu toate acestea, femeile se tem să aleagă locurile de muncă în sectorul digital.

Unul dintre motivele pentru care femeile nu se înscriu la cursuri de formare destinate angajării în sectorul digital este lipsa inspirației și a unor modele de urmat. În 2018, CE a conturat strategia „Femeile în digital” pentru a implementa acțiuni pentru a facilita o creștere a participării femeilor în sectorul digital, inclusiv educația pentru combaterea stereotipurilor de gen, pentru a permite, încuraja și motiva femeile să participe la sectorul digital al pieței muncii.

Proiectul Go-Digital încearcă să contribuie la implementarea acestei strategii UE prin educație.

De asemenea, proiectul contribuie la atingerea valorilor de referință pentru Europa 2020: creșterea gradului de angajabilitate cu 75%; creșterea participării adulților la învățarea pe tot parcursul vieții cu 15%.

Scopul proiectului:
Încurajarea recunoașterii competențelor formatorilor de adulți de a fi antrenori pentru motivarea femeilor defavorizate în a obține un loc de muncă în sectorul digital.

Obiectivele principale:

 1. Dezvoltarea competențelor formatorilor de adulți în motivarea femeilor defavorizate să participe la programe de formare cu scopul angajării în sectorul digital al pieței muncii.
 2. Îmbunătățirea recunoașterii și susținerea validării competențelor dobândite prin cursul de formare nonformală „Antrenor pentru angajabilitatea femeilor în sectorul digital, în scopul de a promova egalitatea de gen pe piața muncii”, folosind instrumentul de evaluare și ecusonul digital.
 3. Promovarea egalității de gen privind accesul la învățare și angajabilitate în sectorul digital a femeilor.

Grupuri țintă directe:

Pentru atingerea scopului și obiectivelor proiectului, se produc trei rezultate intelectuale:

Rezultatul principal al O1 este un MOOC care permite organizarea flexibilă a învățării electronice pentru antrenorii formatorilor de adulți în cadrul unei clase de învățare în oglindă. Șase competențe de bază ale antrenorilor-formatori de adulți sunt dezvoltate în cadrul a trei module ale MOOC:

 1. Egalitatea de gen în mediul de învățare și pe piața muncii.
 2. Sectorul digital - noi oportunități pentru accederea femeilor către calificări superioare și o poziționare mai bună pe piața muncii.
 3. Strategii eficiente de formare și motivare pentru creșterea cererii și participarea femeilor defavorizate la recalificări în sectorul digital al pieții muncii.

MOOC este finalizat prin autoevaluarea competențelor antrenorului.

Instrumentul de evaluare (O2) constă din cel puțin 30 de întrebări situaționale programate, iar după îndeplinirea cu succes a acestuia, formatorii de adulți obțin ecusonul digital „Formator pentru angajarea femeilor în sectorul digital pentru a promova egalitatea de gen pe piața muncii” și sunt pregătiți să înceapă antrenamentul femeilor defavorizate.

O3 vizează femeile defavorizate și constă din patru OER:

 1. Povești digitale „Femei de succes în sectorul digital al pieței muncii”.
 2. Lecturi interactive „ABC-ul privind egalitatea de gen pe piața muncii”.
 3. Compendiu de programe de (re)formare profesională pentru calificări în sectorul digital al pieței muncii.
 4. Planul de acțiune „Următorii mei pași pentru ocuparea forței de muncă în sectorul digital”.

O3 este folosit de antrenori dar reprezintă și un set de instrumente pentru procesul de formare.

Metodologia utilizată pentru realizarea rezultatelor: MOOC, OER și testul de evaluare programat. Metodologia oferirii formării se bazează pe o abordare de învățare mixtă în sala de clasă în oglindă, formare unul la unul și formare unul la grup folosind metoda de învățare prin anchetă.

Impactul prevăzut pentru ambele grupuri țintă:

 1. Cel puțin 70% din formatorii de adulți își cresc nivelul competențelor lor pentru a deveni antrenori și pentru a obține ecusonul digital;
 2. Cel puțin 60% dintre femeile cu mai puține oportunități și provenind din medii dezadvantajate, după ce participă la programul de antrenament de înaltă calitate, sunt motivate să își stabilească obiectivele de învățare și să dezvolte planul de acțiuni pentru următorii pași necesari pentru a accede la locurile de muncă din sectorul digital.

Produse în cadrul proiectului, MOOC, instrumentul de evaluare și setul de OER-uri pentru femei sunt disponibile gratuit pe site-ul web al proiectului și sunt promovate prin Licență Creative Commons pentru uz necomercial.