Go-Digital

Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų didinimas skatinant moterų užimtumą skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje

Projekto Nr. 2019-1-LT01-KA204-060723
Projekto pradžios data: 2019 11 01
Projekto pabaigos data: 2021 12 31
Trukmė: 26 mėnesiai

https://www.facebook.com/godigitalerasmusproject/

ES tyrimas „Moterys skaitmeniniame amžiuje“ (2016 m.) parodė, kad moterų skaitmeniniame sektoriuje dirba nepakankamai, nes jos sudaro tik 21,5% visų dirbančiųjų. Skaitmeninio sektoriaus darbo vietų svarba ES pastaraisiais metais didėja, tačiau moterys nedrįsta rinktis darbo skaitmeniniame sektoriuje.

Viena iš priežasčių, kodėl moterys nesirenka mokytis kad įsidarbintų skaitmeniniame sektoriuje, yra apibūdinama kaip įkvėpimo ir pavyzdžių stoka. 2018 m. ES apibrėžė strategiją „Moterys skaitmeniniame sektoriuje, siekiant įgyvendinti veiksmus, tam, kad palengvinti ir padidinti moterų dalyvavimą skaitmeniniame sektoriuje, įskaitant švietimą kovojant su lyčių stereotipais, sustiprinant, skatintant ir motyvuojant moteris dalyvauti skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje. Projektu „Go-Digital“ siekiama prisidėti prie šios ES strategijos įgyvendinimo per švietimą. Projektas taip pat prisideda siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų: padidinti užimtumo lygį iki 75 procentų; padidinti suaugusiųjų dalyvavimo mokymosi visą gyvenimą procese lygį iki 15 procentų.

Projekto tikslas:
Skatinti suaugusiųjų švietėjų konsultantų įgytų kompetencijų, reikalingų skatinti moteris, turinčias mažiau galimybių ar esančias nepalankioje situacijoje, mokytis, siekiant įsidarbinti su skaitmeninėms technologijomis susijusiuose darbuose (STSD) pripažinimą.

Pagrindiniai projekto uždaviniai:

 1. Didinti suaugusiųjų švietėjų kompetencijas motyvuoti mažesnių galimybių arba nepalankioje socialinėje ar ekonominėje padėtyje esančias moteris dalyvauti mokyme, siekiant įsidarbinti su skaitmeninėmis technologijomis susijusiuose darbuose.
 2. Naudojant įsivertinimo įrankį bei skaitmeninį ženklelį pagerinti neformaliojo mokymosi kurso “Moterų įsidarbinimo su skaitmeninėms technologijomis susijusiuose darbuose, propaguojant moterų ir vyrų lygybę darbo rinkoje, konsultantas” metu įgytų kompetencijų pripažinimą.
 3. Propaguoti moterų ir vyrų lygybę siekiant mokytis informacinių skaitmeninių technologijų ir besimokančiųjų moterų įsidarbinimą, naudojant šias žinias.

Tikslinės grupės:

Tam, kad pasiekti projekto tikslus, kuriami trys intelektiniai produktai:

Pagrindinis O1 rezultatas yra masinis atvirasis internetinis kursas (MAIK) leidžiantis organizuoti lankstų sauaugusiųjų-švietėjų konsultantų mokymąsi panaudojant apverstos klasės metodą. Kurso metu tobulinamos šešios sauaugusiųjų-švietėjų konsultantų kompetencijos:

 1. Lyčių lygybė mokymosi aplinkoje ir darbo rinkoje.
 2. Skaitmeninis sektorius – naujos galimybės moterų pažangai siekiant aukštesnės kvalifikacijos ir geresnės pozicijos darbo rinkoje.
 3. Efektyvios konsultavimo ir motyvavimo strategijos siekiant padidinti nepalankioje padėtyje esančių moterų poreikį persikvalifikuoti skaitmeninio sektoriaus darbams

MAIK baigiamas konsultanto kompetencijų įsivertinimo testu.

Įsivertinimo įrankį (O2) sudaro mažiausiai 30 suprogramuotų klausimų, į kuriuos teisingai atsakę, besimokantieji gauna skaitmeninį ženklelį „Moterų įsidarbinimo STSD konsultantas “,ir yra pasirengę pradėti moterų, esančių nepalankioje socialinėje ar ekonominėje padėtyje, konsultavimą.

O3 skirtas moterims, esančioms nepalankioje socialinėje ar ekonominėje padėtyje, ir susideda iš keturių arvirųjų švietimo išteklių:

 1. Skaitmeninės istorijos „Sėkmingos moterys skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje“
 2. Interaktyvūs skaitiniai “Moterų ir vyrų lygybės darbo rinkoje ABC”
 3. Kvalifikavimo arba perkvalifikavimo darbui skaitmeniniame sektoriuje programų rinkinys
 4. Veiksmų planas „Mano tolesni žingsniai siekiant įsidarbinti skaitmeniniame sektoriuje“

Suaugusiųjų švietėjai O3 gali naudoti kaip konsultavimo procesui skirtą priemonių rinkinį.

Rezultatų rengimui naudojamos metodikos: masinis atvirasis internetinis kursas (MAIK), atvirieji švietimo ištekliai (AŠI) ir suprogramuotas vertinimo testas. Mokymuisi naudojama metodika grindžiama „apverstos klasės“ metodu, konsultavimu individualiai ir grupėje.

Numatomas poveikis abiem tikslinėms grupėms:

 1. Ne mažiau kaip 70% projekto dalyvių - suaugusių švietėjų padidins savo kompetencijas ir jiems bus suteiktas moterų įsidarbinimo su skaitmeninėms technologijomis susijusiuose darbuose, propaguojant moterų ir vyrų lygybę darbo rinkoje, konsultanto skaitmeninis ženklelis.
 2. Ne mažiau 60% nepalankioje padėtyje esančių moterų po konsultacijų bus motyvuotos mokytis bei pasirengs veiksmų planus tolimesniems žingsniams siekiant įsidarbinti su skaitmeninėmis technologijomis susijusiuose darbuose.

Projekto metu sukurti masinis atvirasis internetinis kursas (MAIK), vertinimo priemonė ir atvirųjų švietimo išteklių (AŠI) rinkinys moterims yra laisvai prieinami projekto tinklalapyje.