Go-Digital

Αύξηση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών για ενήλικες, με στόχο την ενθάρρυνση της απασχόλησης γυναικών στον ψηφιακό τομέα της αγοράς εργασίας

Αριθμός Προγράμματος: 2019-1-LT01-KA204-060723
Έναρξη Προγράμματος: 01-11-2019
Ολοκλήρωση Προγράμματος: 31-12-2021
Διάρκεια: 26 μήνες

https://www.facebook.com/godigitalerasmusproject/

Η μελέτη της ΕΕ με τίτλο "Γυναίκες στην ψηφιακή εποχή" (2016) δείχνει ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στον ψηφιακό τομέα, καθώς οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 21.5% όλων των εργαζομένων. Η σημασία των θέσεων εργασίας στον ψηφιακό τομέα στην ΕΕ αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, οι γυναίκες δυστάζουν να επιλέξουν τις θέσεις εργασίας στον ψηφιακό τομέα. Ορισμένοι από τους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες δεν λαμβάνουν εκπαίδευση για να εισέλθουν στην απασχόληση στον ψηφιακό τομέα ορίζονται ως έλλειψη έμπνευσης και προτύπων ρόλων.

Το πρόγραμμα Go-Digital επιδιώκει να συμβάλει στην υλοποίηση αυτής της Ευρωπαϊκής στρατηγικής μέσω της εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα συμβάλλει επίσης στην επίτευξη των κριτηρίων της Ευρώπης που έχουν οριστεί για το 2020: να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης κατά 75% και να αυξηθεί η συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση κατά 15%.

Ο στόχος του προγράμματος:
Να ενθαρρύνει την αναγνώριση των ικανοτήτων που απαιτούνται για τους εκπαιδευτές ώστε να ενθαρρύνουν μειονεκτούντες γυναίκες να επιδιώξουν απασχόληση στον ψηφιακό τομέα.

Κύριοι στόχοι:

 1. Να αναπτυχθούν οι ικανότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων ώστε να ενθαρρύνουν τις μειονεκτούντες γυναίκες να εκπαιδευτούν με σκοπό την απασχόληση τους στον ψηφιακό τομέα της αγοράς εργασίας.
 2. Η βελτίωση της αναγνώρισης και υποστήριξης της επικύρωσης των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στο παρελθόν μέσω του άτυπου εκπαιδευτικού προγραμμάτος "εκπαίδευση για την απασχόληση των γυναικών στον ψηφιακό τομέα, προκειμένου να προωθηθεί η ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας", χρησιμοποιώντας εργαλεία αξιολόγησης και ψηφιακά διακριτικά.
 3. Η προώθηση της φυλετικής ισότητας στην πρόσβαση στη μάθηση και η προώθηση της δυνατότητας απασχόλησης των εκπαιδευόμενων γυναικών στον ψηφιακό τομέα της αγοράς εργασίας.

Ομάδες στόχος:

Για να επιτευχθούν ο σκοπός και οι στόχοι του προγράμματος, έχουν παραχθεί τρία πνευματικά προϊόντα:

Το βασικό αποτέλεσμα του ΠΠ1 είναι ένα Μαζικό Ελεύθερο Διαδικτυακό Μάθημα (ΜΕΔΜ) το οποίο επιτρέπει την οργάνωση ευέλικτων μαθημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για ενήλικες εκπαιδευτές και καθηγητές σε μια ηλεκτρονική αίθουσα που βασίζεται στο εκπαιδευτικό μοντέλο της αντίστροφης τάξης. Μέσα στις τρεις ενότητες του ΜΕΔΜ αναπτύσσονται έξι βασικές ικανότητες των εκπαιδευτών – καθηγητών :

 1. Ισότητα των φύλων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και στην αγορά εργασίας.
 2. Ψηφιακός τομέας – νέες ευκαιρίες και πρόοδος των γυναικών προς υψηλότερες δεξιότητες και επαγγελματική άνοδο στην αγορά εργασίας.
 3. Αποτελεσματική καθοδήγηση και στρατηγικές παρότρυνσης ώστε να αυξηθεί η ζήτηση και η αποδοχή της επανεκπαίδευσης των μη προνομιούχων γυναικών στον ψηφιακό τομέα της εργασίας.

Αυτό το ΜΕΔΜ ολοκληρώνεται με την αυτό – αξιολόγηση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών.

Το εργαλείο της αξιολόγησης (ΠΠ2) αποτελείται από τουλάχιστον 30 ερωτήσεις που βασίζονται στο πρόγραμμα . Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του, οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν τη ψηφιακή πιστοποίηση “ Εκπαίδευση στην απασχόληση των γυναικών στον ψηφιακό τομέα για τη προώθηση της ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας” και είναι προετοιμασμένοι να ξεκινήσουν την εκπαίδευση σε γυναίκες από μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες.

ΤοΠΠ3 απευθύνεται σε μη προνομιούχες γυναίκες και αποτελείται από τέσσερις ΑΕΠ:

 1. Ψηφιακές ιστορίες “Επιτυχημένες γυναίκες στον ψηφιακό τομέα της αγοράς εργασίας”
 2. Διαδραστική ανάγνωση “ Βασικές γνώσεις σχετικά με την ισότητα των φυλών στην αγορά εργασίας”
 3. Σύνοψη προγραμμάτων επανεκπαίδευσης για απόκτηση δεξιοτήτων στον ψηφιακό τομέα της αγοράς εργασίας
 4. Πλάνο δράσης “Τα επόμενα ατομικά βήματα προς την απασχόληση στον ψηφιακό τομέα”.

Το πρόγραμμα Ο3 χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτές αλλά και ως εργαλείο για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Χρησιμοποιήθηκε η ακόλουθη μεθοδολογία για τη παραγωγή των αποτελεσμάτων: MOOC, και το εργαλείο αξιολόγησης του προγράμματος, Η βάση της μεθοδολογίας για τη παροχή εκπαίδευσης είναι ο συνδυασμός μαθησιακών μεθόδων προσέγγισης στην αντίστροφη τάξη, η εκπαίδευση ένας προς ένας και άτομο με ομάδα και η καθοδήγηση με τη χρήση ερευνητικών μεθόδων διδασκαλίας.

Προσδοκώμενη επίδραση στις δύο ομάδες ενδιαφέροντος:

 1. Τουλάχιστον ένα ποσοστό 70% των ενήλικων εκπαιδευτών θα αυξήσουν το επίπεδο ικανοτήτων τους και θα λάβουν την ψηφιακή πιστοποίηση του εκπαιδευτή.
 2. Τουλάχιστον ένα ποσοστό 60% των γυναικών με λιγότερες ευκαιρίες που προέρχονται από από μη προνομιούχες κοινωνικές συνθήκες, μόλις λάβουν εκπαιδευτική καθοδήγηση υψηλής ποιότητας θα παρακινηθούν ως προς την επίτευξη στόχων και την ανάπτυξη ενός πλάνου δράσης για περαιτέρω απασχόληση στην ψηφιακή εργασία.

Τα Μαζικα Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα (ΜΕΔΜ), το εργαλείο αξιολόγησης του προγράμματος και η σειρά των ΑΕΠ για γυναίκες αποτελούν παράγωγα του προγράμματος. Είναι ελεύθερα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου και χρησιμοποιηθούν ελεύθερα για μη εμπορική χρήση.