CURS DE INSTRUIRE PENTRU FORMATORII DE ADULȚI-ANTRENORI
“Coaching pentru angajarea femeilor în sectorul digital pentru promovarea egalității de gen pe piața muncii”
SET DE RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE PENTRU FEMEI
De ce este importantă pentru mine recalificarea
pentru ocuparea forței de muncă în sectorul?