MOKYMOSI KURSAS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETĖJAMS-KONSULTANTAMS
“Moterų įsidarbinimo su skaitmeninėms technologijomis susijusiuose darbuose, propaguojant moterų ir vyrų lygybę darbo rinkoje, konsultantas”
ĮSIVERTINIMO ĮRANKIS
Įsivertinkite savo, kaip suaugusiųjų švietėjo-konsultanto, kompetencijas
MASINIS ATVIRASIS INTERNETINIS KURSAS
Gaukite skaitmeninį ženklelį „Moterų įsidarbinimo su skaitmeninėms technologijomis susijusiuose darbuose konsultantas“
ATVIRŲJŲ ŠVIETIMO IŠTEKLIŲ RINKINYS MOTERIMS
Kodėl man svarbu persikvalifikuoti darbui
skaitmeniniame sektoriuje?