ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
“Εκπαίδευση με σκοπό την ενθάρρυνση της απασχόλησης των γυναικών στον ψηφιακό τομέα, προκειμένου να προωθηθεί η ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας”
ΣΕΙΡΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Για ποιο λόγο η επανεκπαίδευση με στόχο την απασχόληση
στον ψηφιακό τομέα της εργασίας είναι σημαντική για εμένα;