ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
“Εκπαίδευση με σκοπό την ενθάρρυνση της απασχόλησης των γυναικών στον ψηφιακό τομέα, προκειμένου να προωθηθεί η ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας”
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αξιολόγησε τις ικανότητες σου ως εκπαιδευτής ενηλίκων
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Απόκτησε ένα σήμα πιστοποίησης “Εκπαίδευση με σκοπό την ενθάρρυνση της απασχόλησης των γυναικών στον ψηφιακό τομέα”
ΣΕΙΡΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Για ποιο λόγο η επανεκπαίδευση με στόχο την απασχόληση
στον ψηφιακό τομέα της εργασίας είναι σημαντική για εμένα;