PROGRAM SZKOLENIOWY DLA EDUKATORÓW – COACHÓW OSÓB DOROSŁYCH
“Coaching w zakresie zatrudnienia kobiet w sektorze cyfrowym w celu promowania równości płci na rynku pracy”
ZESTAW OTWARTYCH ZASOBÓW EDUKACYJNYCH DLA KOBIET
Dlaczego przekwalifikowanie do pracy
w sektorze cyfrowym jest dla mnie ważne?