PROGRAM SZKOLENIOWY DLA EDUKATORÓW – COACHÓW OSÓB DOROSŁYCH
“Coaching w zakresie zatrudnienia kobiet w sektorze cyfrowym w celu promowania równości płci na rynku pracy”
NARZĘDZIE OCENY
Oceń swoje kompetencje jako edukator – coach osób dorosłych
TRAINING PROGRAM
Uzyskaj odznakę “ Coach zatrudnienia kobiet w sektorze cyfrowym”
ZESTAW OTWARTYCH ZASOBÓW EDUKACYJNYCH DLA KOBIET
Dlaczego przekwalifikowanie do pracy
w sektorze cyfrowym jest dla mnie ważne?