Koordynator Projektu

Litewska Organizacja Lobby Kobiet (Litwa)
www.lmlo.lt

LWLO (Litewska Organizacja Lobby Kobiet) została założona w celu wspierania lobbingu kobiet na Litwie. Obecnie LWLO zrzesza 44 litewskie kobiece organizacje pozarządowe, działające w dziedzinie równości płci i stanowi część Europejskiej Organizacji Lobby Kobiet.

Litewska Organizacja Lobby Kobiet (LWLO) jako stowarzyszenie rozpoczęła działalność pozaformalną w 2004 r. Po podpisaniu umowy o jej ustanowieniu między jedenastoma litewskimi organizacjami kobiet. W tym samym roku LWLO dołączyła do Europejskiej Organizacji Lobby Kobiet (EWLO), która jest największą organizacją zrzeszającą stowarzyszenia kobiet w Unii Europejskiej, zrzeszającą ponad 2000 stowarzyszeń kobiet w 31 krajach. Litewska Organizacja Lobby Kobiet została zarejestrowana jako oficjalne stowarzyszenie w roku 2013. W roku 2017 Parlament Europejski przyznał nagrodę obywatelską LWLO za aktywną pracę w dziedzinie równości płci na poziomie krajowym i europejskim.

Misją LWLO jest promowanie aktywnego zaangażowania kobiecych organizacji pozarządowych w proces przygotowywania polityk i przepisów dotyczących faktycznej równości płci i podejmowania decyzji na Litwie i w Europie.

Partnerzy Projektu

Centrum Innowacji Społecznych (Cypr)
www.csicy.com

CSI zatrudnia specjalistów z ponad 50-letnim kolektywnym doświadczeniem w dziedzinie innowacji społecznych, przedsiębiorczości, edukacji, racjonalizacji systemu, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, globalnego procesu zdrowotnego - nauki przyrodnicze, interwencji sądowej w biznesie, rozwoju i motywacji młodzieży oraz dostosowania zasobów do celów i zadań. Zespół gromadzi swoje doświadczenia, aby wspierać identyfikację problemów systemowych oraz opracowywanie i wdrażanie inteligentnych i zrównoważonych rozwiązań trudnych problemów społecznych. Rozwiązania te są opracowywane poprzez różne poziomy interakcji z interesariuszami. Uważamy, że jakość życia poprawia się, gdy proces innowacji społecznych jest wykorzystywany w celu osiągnięcia sprawiedliwości społecznej, rozwiązywania problemów systemowych i opracowywania rozwiązań, które mogą stwarzać możliwości dla osób i organizacji.

DANMAR (Polska)
www.danmar-computers.pl

Danmar Computers Sp. z o.o., założona w 2000 r., jest prywatną firmą działającą w dziedzinie technologii informatycznych i zapewniającą szkolenia zawodowe w tej dziedzinie. Danmar ma doświadczenie w tworzeniu nowoczesnych aplikacji internetowych i mobilnych, które są wykorzystywane do celów edukacyjnych. Danmar ma również wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów europejskich, w ramach których pracownicy R&D prowadzą badania i przygotowują szkolenia dostosowane do potrzeb różnych uczniów. Z sukcesem zrealizował ponad 90 projektów w ramach Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress, a ostatnio Erasmus +. Oprócz tego, że jest partnerem technicznym, w wielu z tych projektów, Danmar jest odpowiedzialny za projektowanie i koordynację strategii rozpowszechniania. Danmar Computers jest twórcą i dostawcą AdminProject, internetowego systemu zarządzania projektami europejskimi.

Wszystkie działania firmy oparte są na szerokiej i ugruntowanej sieci współpracy, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Sieci krajowe obejmują instytucje szkoleniowe i doradcze, uniwersytety, szkoły, organizacje pozarządowe, a także firmy z sektora prywatnego. Sieci międzynarodowe obejmują partnerów o różnych profilach pochodzących z każdego kraju Unii Europejskiej. Misją Danmar Computers jest promowanie edukacji przez całe życie i zapewnienie równego dostępu do edukacji dla wszystkich, przy użyciu nowoczesnych technologii.

Magenta (Hiszpania)
www.magentaconsultoria.com

Magenta Consultoría Projects S.L.U. jest firmą doradczą specjalizującą się w obszarach społecznych i projektach europejskich. Wdrażamy różne projekty Erasmus + KA1, KA2 i KA3, a także projekty REC, które koncentrują się na szkoleniach, innowacjach, podnoszeniu umiejętności i włączaniu grup szczególnie wrażliwych. Oprócz rozwoju tych projektów w szerokim zakresie dziedzin, Magenta oferuje również dostosowane do potrzeb programy szkoleniowe dla instytucji krajowych i międzynarodowych oraz specjalistów łączących kształcenie w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej; kursy językowe i programy mobilności, w tym wszystkie powiązane działania (szkolenia, warsztaty, praktyki, staże, zajęcia kulturalne…). Filozofia Magenty opiera się na ludziach i na pomyśle przyczynienia się do budowy lepszego społeczeństwa.

In Varietate Concordia (Rumunia)
www.invarietateconcordia.ro

Ogólną misją naszych organizacji pozarządowych jest zwiększanie roli kultury, szkoleń i innowacji, począwszy od działania jednostki. Wśród innych działań w zakresie mobilności międzynarodowej IVC realizuje projekty i działania informacyjne i szkoleniowe. Oferuje swoje doświadczenie w zakresie zagranicznych możliwości pracy, staży, studiów i wolontariatu. IVC prowadzi głównie działania edukacyjne, prewencyjne i podnoszące świadomość, działania edukacyjne i wsparcie dla reform politycznych, ustrukturyzowanego dialogu, wymian kulturalnych i wydarzeń na dużą skalę, działania związane ze wzmocnieniem grup ryzyka społecznego lub grup zmarginalizowanych, działania współpracy ponadnarodowej. Znajduje się w odpowiedniej sieci międzynarodowej z partnerami zagranicznymi (ministerstwa, uniwersytety, instytucje szkolenia zawodowego, partnerzy społeczni) w kontekście projektów finansowanych przez Unię Europejską.

Centrum szkoleniowe w zakresie technologii informatycznych (Litwa)
www.itmc.lt

Centrum Szkolenia Informatycznego (w języku litewskim Informacijos technologijų mokymo centras) (ITMC, https://itmc.lt/) jest organizacją pozarządową i ma ponad piętnastoletnie doświadczenie w projektowaniu graficznym (szkolenia Adobe, koncentrując się na Adobe Creative Aplikacje w chmurze - Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Animate, After Effects and Premiere), Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint i Outlook), szkolenia z zakresu tworzenia stron internetowych (WordPress).

ITMC zapewnia profesjonalne szkolenia i konsultacje dla początkujących, zaawansowanych i profesjonalnych użytkowników. Wykłady prowadzą do certyfikacji w dziedzinie kolekcjonerów szkół wyższych, którzy mają długą historię praktycznej pracy. Szkolenia odbywają się w grupach od 6 do 8 słuchaczy w nowoczesnych klasach z najnowszym oprogramowaniem. ITMC organizuje również publiczne bezpłatne seminaria na temat: 1) Projektowania graficznego, MS Office, różnych tematów IT. 2) Coaching, różne tematy psychologii, komunikacji, zarządzania zasobami ludzkimi, wystąpień publicznych.

Każdego roku ITMC wydaje około 1000 certyfikatów uczestnikom, którzy uczestniczyli w szkoleniach ITMC.

ITMC jest aktywnym członkiem różnych stowarzyszeń:
• National Digital Coalition (NDC) (http://www.skaitmeninekoalicija.lt/en/about/)
• National Association of Distance Education (NADE) (https://ndma.lt/en/home/)
• The Information and Communication Technology (ICT) Industry Association (www.infobalt.lt)

Partnerzy Stowarzyszeni

 • European Women’s Lobby, stowarzyszenie kobiet (Unia Europejska)
 • Kaunas Client Department of Employment Service Under the Ministry of Social Security and Labour (Litwa)
 • Kaunas Regional Association of Industrialists and Employers (Litwa)
 • Academy of Leaders (Litwa)
 • Lithuanian Computer Society (Litwa)
 • Trade Union of Trade Workers (Litwa)
 • Union Sindical Obrera (Hiszpania)
 • Asociación Mar Violeta (Hiszpania)
 • Fedaracion de Aasociaones de Mujeres Progresitas de Asturias (Hiszpania)
 • Viva Femina (Polska)
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiebiorczosci (Polska)
 • Citizens in Power (Cypr)
 • Association for Development for Social Assistance and Professional Training, Social assistance and training (Rumunia)
 • Asociația Generației de Azi (Rumunia)