Συντονιστής Προγράμματος

Οργάνωση Λιθουανικού Λόμπυ Γυναικών (Λιθουανία)
www.lmlo.lt

Η οργάνωση LWLO (Οργάνωση Λιθουανικού Λόμπυ Γυναικών) δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τα δικαιώματα των γυναικών στην Λιθουανία. Επί του παρόντος 44 γυναικείες μη κυβερνητικές οργανώσεις συνασπίζονται στην οργάνωση. Εργάζονται στο πεδίο της ισότητας των φύλων και αποτελούν μέρος του Ευρωπαϊκού Λόµπυ Γυναικών. To 2004 ξεκίνησαν οι πρώτες ανεπίσημες δραστηριότητες της Οργάνωσης Λιθουανικού Λόμπυ Γυναικών(LWLO) μετά τη συμφωνία δημιουργίας της από έντεκα οργανώσεις Λιθουανών Γυναικών. Τον ίδιο χρόνο η LWLO έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Λόµπυ Γυναικών, που αποτελεί τη μεγαλύτερη ένωση οργανώσεων γυναικείων ομάδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συμμετοχή περισσότερων από δύο χιλιάδων γυναικείων ομάδων και παρουσία σε 31 χώρες. Το 2013 η Οργάνωση Λιθουανικού Λόμπυ Γυναικών καταχωρήθηκε ως επίσημος συνεργάτης της ένωσης. Το έτος 2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση απένειμε το Βραβείο Πολιτών στην οργάνωση LWLO, για την ενεργή δράση της στον τομέα της ισότητας των φύλων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εταίροι Προγράμματος

Centre for Social Innovation (Κύπρος)
www.csicy.com

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) απασχολεί επαγγελματίες με πάνω από 50 χρόνια συλλογικών εμπειριών στους τομείς της Κοινωνικής Καινοτομίας, της Επιχειρηματικότητας, της Εκπαίδευσης, του Εξορθολογισμού Συστημάτων, της Πληροφορικής & Τεχνολογίας Επικοινωνιών, της Παγκόσμιας Διαδικασίας Υγείας-Επιστήμες Ζωής, της Business Forensic Intervention, της Ανάπτυξης των Νέων & των Κινήτρων και την Αναπροσαρμογή Πόρων με Στόχους. Μέλη της ιδρυτικής ομάδας μας έχουν δουλέψει σε τρεις ηπείρους και έχουν συνεργαστεί με οργανισμούς και επαγγελματίες από διάφορες χώρες. Η ομάδα επιστρατεύει τις εμπειρίες της για να στηρίξει τον εντοπισμό των συστημικών προβλημάτων και την ανάπτυξη και εφαρμογή έξυπνων και βιώσιμων λύσεων σε δύσκολα κοινωνικά προβλήματα. Η Ομάδα μας εστιάζει στην ανάπτυξη και την εισαγωγή λύσεων για συστημικά, κοινωνικά εκπαιδευτικά και οικονομικά προβλήματα. Αυτές οι λύσεις έχουν αναπτυχθεί μέσα από διαφορετικές βαθμίδες αλληλεπίδρασης με φορείς. Πιστεύουμε ότι η ποιότητα της ζωής βελτιώνεται όταν η διαδικασία της κοινωνικής καινοτομίας αξιοποιείται για να επιτευχθεί η κονωνική δικαιοσύνη, για να επιλυθούν συστημικά προβλήματα και για να αναπτυχθούν λύσεις που μπορούν να παρέχουν ευκαιρίες σε άτομα και οργανισμούς.

DANMAR (Πολωνία)
www.danmar-computers.pl

Η Danmar Computers LLC, που δημιουργήθηκε το 2000, είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής και παρέχει επαγγελματική κατάρτιση σε αυτόν τον τομέα. Η εταιρεία Danmar έχει μια εκτενή εμπειρία στην ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών Ιστού και κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η εταιρεία Danmar έχει επίσης μακροχρόνια εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων στα οποία το προσωπικό της Ε&Α της εταιρείας διεξάγει έρευνα και προετοιμάζει εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των διαφόρων εκπαιδευομένων. Έχει υλοποιήσει με επιτυχία πάνω από 90 έργα στο πλαίσιο των προγραμμάτων Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress και πρόσφατα Erasmus +. Σε πολλά από αυτά τα έργα, η εταιρεία Danmar εκτός από τεχνικός συνεργάτης, ήταν υπεύθυνη για το σχεδιασμό και τον συντονισμό των στρατηγικών διάδοσης. Η Danmar Computers είναι ο προγραμματιστής και προμηθευτής του συστήματος AdminProject, του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης Ευρωπαϊκών έργων.

Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας βασίζονται σε ένα ευρύ και καθιερωμένο δίκτυο συνεργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τα εθνικά δίκτυα περιλαμβάνουν ιδρύματα κατάρτισης και συμβουλευτικής, πανεπιστήμια, σχολεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Το διεθνές δίκτυο περιλαμβάνει εταίρους διαφόρων προφίλ που προέρχονται από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποστολή της Danmar Computers είναι η προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης και η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση με τη χρήση μοντέρνων τεχνολογιών.

Magenta (Ισπανία)
www.magentaconsultoria.com

Ο οργανισμός Magenta Consultoría Projects S.L.U. δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την ισότητα των φύλων, το κοινωνικό πεδίο και τα Ευρωπαϊκά προγράμματα. Η φιλοσοφία της Magenta βασίζεται στους ανθρώπους και στην ιδέα της συμβολής όλων στην οικοδόμηση μιας καλύτερης κοινωνίας. Για το σκοπό αυτό, αναπτύσσουμε διάφορα προγράμματα που απευθύνονται σε νέους, γυναίκες, ευάλωτες ομάδες και άτομα σε κοινωνικό κίνδυνο, προκειμένου να προωθήσουν την ένταξή τους και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Εκτός από την ανάπτυξη ευρωπαϊκών έργων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, η Magenta προσφέρει επίσης προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο στο επίπεδο της τυπικής όσο και στο επίπεδο της μη τυπικής μάθησης. Ανάμεσα σε άλλα προσφέρει μαθήματα γλώσσας και προγράμματα κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών δραστηριοτήτων (κατάρτιση, εργαστήρια, πρακτική εξάσκηση, πολιτιστικές δραστηριότητες). Μέσα από τις εργασίες και τα προγράμματα μας, επενδύουμε καθημερινά τις προσπάθειές μας στην προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους και την ανασυγκρότηση μιας ισότιμης και δίκαιης κοινωνίας.

In Varietate Concordia (Ρουμανία)
www.invarietateconcordia.ro

Η γενική αποστολή της ΜΚΟ μας είναι η ενίσχυση της σημασίας της κουλτούρας , της εκπαίδευσης και της καινοτομίας που πηγάζει από την ατομική δράση. Η IVC πραγματοποιεί πληροφοριακά προγράμματα και εκπαιδευτικές δράσεις μεταξύ άλλων διεθνών δραστηριοτήτων ομαδικής κινητικότητας. Η οργάνωση βάσει της εμπειρίας της προσφέρει ευκαιρίες για εργασία, προγράμματα κατάρτισης, μελέτη και εθελοντική εργασία σε χώρες του εξωτερικού. Είμαστε ενεργοί κυρίως στα πεδία της εκπαίδευσης, σε δράσεις αποτροπής και κοινωνικής επαγρύπνησης,υποστηρίζοντας τις μεταρρυθμιστικές πολιτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες , τον ορθολογικό διάλογο και τη διαπολιτισμική ανταλλαγή, τα γεγονότα μεγάλης κοινωνικής σημασίας, τις διεθνείς δράσεις συνεργασίας όπως και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ενίσχυση κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται σε επικίνδυνες συνθήκες ή υπό κοινωνικό αποκλεισμό . Η οργάνωση μας αποτελεί μέρος του συνεργαζόμενου παγκόσμιου δικτύου μαζί με άλλους διεθνείς συνεργάτες( υπουργεία, πανεπιστήμια, επαγγελματικούς φορείς εκπαίδευσης, κοινωνικούς συνεργάτες) στο πλαίσιο των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κέντρο κατάρτισης στην τεχνολογία των πληροφοριών (Λιθουανία)
www.itmc.lt

Το Κέντρο Κατάρτισης στην Τεχνολογία των Πληροφοριών(ΚΚΤΠ), στη λιθουανική γλώσσα (Informacijos technologijų mokymo centras ,ITMC, https://itmc.lt/) είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση με περισσότερα από δεκαπέντε έτη εμπειρίας στις γραφικές τέχνες ( μαθήματα εκπαίδευσης Adobe επικεντρώνοντας στο Adobe Creative Cloud Apps – Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Animate, After Effects and Premiere), Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint and Outlook), προγράμματα ανάπτυξης διαδικτυακού προγραμματισμού (WordPress). Το ΚΚΤΠ προσφέρει επαγγελματική εκπαίδευση και συμβουλή για αρχάριους, προχωρημένους και επαγγελματίες χρήστες. Οι διαλέξεις των μαθημάτων από ανθρώπους με μεγάλη πείρα στη πρακτική εργασία προσφέρουν πιστοποίηση στο πεδίο της ανώτερης εκπαίδευσης. Στις εκπαιδευτικές διαλέξεις συμμετέχουν ως γκρουπ ακροατών 6 έως 8 άτομα , σε σύγχρονες αίθουσες με τεχνολογικά σύγχρονο λογισμικό. Επίσης, το ΚΚΤΠ διοργανώνει ελεύθερα σεμινάρια σχετικά με: 1. Γραφικές τέχνες, MS Office, διάφορα IT themes. 2. Εκπαίδευση, διαφορετικά θέματα ψυχολογίας, επικοινωνία, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, δημόσια ρητορική.

Κάθε έτος το ΚΚΤΠ πιστοποιεί περίπου 1,000 πτυχιούχους που παρακολούθησαν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Το ΚΚΤΠ είναι ενεργό μέλος διαφορετικών ενώσεων:
• National Digital Coalition (NDC) (http://www.skaitmeninekoalicija.lt/en/about/)
• National Association of Distance Education (NADE) (https://ndma.lt/en/home/)
• The Information and Communication Technology (ICT) Industry Association (www.infobalt.lt)

Συνεργαζόμενοι φορείς

 • European Women’s Lobby, Women’s association (European Union)
 • Kaunas Client Department of Employment Service Under the Ministry of Social Security and Labour (Lithuania)
 • Kaunas Regional Association of Industrialists and Employers (Lithuania)
 • Academy of Leaders (Lithuania)
 • Lithuanian Computer Society (Lithuania)
 • Trade Union of Trade Workers (Lithuania)
 • Union Sindical Obrera (Spain)
 • Asociación Mar Violeta (Spain)
 • Fedaracion de Aasociaones de Mujeres Progresitas de Asturias (Spain)
 • Viva Femina (Poland)
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiebiorczosci (Poland)
 • Citizens in Power (Cyprus)
 • Association for Development for Social Assistance and Professional Training, Social assistance and training (Romania)
 • Asociația Generației de Azi (Romania)