Projekto koordinatorius

Lietuvos moterų lobistinė organizacija (Lietuva)
www.lmlo.lt

LMLO (Lietuvos moterų lobistinė organizacija) buvo įkurta siekiant atstovauti moterų ir vyrų lygybę Lietuvoje. Šiuo metu LMLO vienija 44 Lietuvos moterų NVO, dirbančias lyčių lygybės srityje, ir yra Europos moterų lobistinės organizacijos narė.

Lietuvos moterų lobistinė organizacija neformalią savo veiklą pradėjo jau 2004 metais, vienuolikai Lietuvos moterų organizacijų pasirašius įkūrimo sutartį. Tais pačiais metais LMLO įstojo į Europos moterų lobistinę organizaciją (European Women‘s Lobby Organization), kuri vienija daugiau nei 2000 moterų organizacijų 31 šalyje ir yra didžiausia skėtinė moterų asociacijų organizacija Europos Sąjungoje. 2013 m.LMLO buvo įregistruota kaip oficiali asociacija. 2017 m. Europos Parlamentas LMLO įteikė Europos Piliečio apdovanojimą už aktyvų darbą lyčių lygybės srityje nacionaliniu ir Europos lygiu.

LMLO misija yra skatinti moterų NVO įsitraukimą į lyčių lygybės politikos formulavimą ir sprendimų priėmimo procesus Lietuvoje ir Europoje.

Projekto partneriai

Socialinių inovacijų centras LTD (Kipras)
www.csicy.com

CSI dirba specialistai, turintys daugiau nei 50 metų kolektyvinės patirties socialinių inovacijų, verslumo, švietimo, sistemų racionalizavimo, informacinių ir komunikacinių technologijų, pasaulinio sveikatos proceso - gyvybės mokslų, verslo kriminalistikos intervencijos, jaunimo ugdymo ir motyvavimo bei išteklių suderinimo su tikslais srityse. Komanda pasitelkia savo patirtį, kad padėtų nustatyti sistemines problemas ir kurti bei įgyvendinti intelektualius ir tvarius sudėtingų socialinių problemų sprendimus. Šie sprendimai kuriami įvairiais lygmenimis sąveikaujant su suinteresuotosiomis šalimis. Mes tikime, kad gyvenimo kokybė pagerėja, kai pasitelkiamos socialinės inovacijos, kad būtų pasiektas socialinis teisingumas, išspręstos sisteminės problemos ir sukurti sprendimai, galintys suteikti galimybių asmenims ir organizacijoms“.

DANMAR (Lenkija)
www.danmar-computers.pl

„Danmar Computers LLC“, įsteigta 2000 m., yra privati įmonė, veikianti informacinių technologijų srityje ir teikianti šios srities profesinį mokymą. „Danmar“ turi patirties kuriant šiuolaikines žiniatinklio ir mobiliąsias aplikacijas, kurios naudojamos švietimo tikslams. „Danmar“ taip pat turi ilgalaikę patirtį vykdant europinius projektus, kurių metu darbuotojai atlieka tyrimus ir rengia mokymus, pritaikytus įvairių besimokančiųjų poreikiams. Organizacija sėkmingai įgyvendino daugiau nei 90 projektų pagal „Grundtvig“, „Leonardo da Vinci“, „Progress“ ir „Erasmus +“ programas. Daugelyje šių projektų „Danmar“ yra ne tik techninis partneris, bet taip pat atsakingas už sklaidos strategijų kūrimą ir koordinavimą. „Danmar Computers“ yra internetinės europinių projektų valdymo sistemos „AdminProject“ kūrėjas ir tiekėjas.

Visa įmonės veikla grindžiama plačiu ir gerai įsitvirtinusiu bendradarbiavimo tinklu tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Nacionalinius tinklus sudaro mokymo ir konsultavimo įstaigos, universitetai, mokyklos, nevyriausybinės organizacijos, taip pat privataus sektoriaus įmonės. Tarptautinius tinklus sudaro įvairaus profilio partneriai iš kiekvienos Europos Sąjungos šalies. „Danmar Computer“ misija yra skatinti visą gyvenimą trunkantį švietimą ir užtikrinti vienodas galimybes visiems mokytis naudojant šiuolaikines technologijas“.

Magenta (Ispanija)
www.magentaconsultoria.com

Magenta Consultancy (Magenta) yra konsultacinė įmonė, kuri specializuojasi dirbti socialinėje srityje ir įgyvendina įvairius europinius projektus. Įgyvendiname įvairius „Erasmus +“ KA1, KA2 ir KA3 projektus, taip pat REC projektus, orientuotus į mokymą, inovacijas, įgūdžių tobulinimą ir pažeidžiamų grupių įtraukimą. Be šių projektų plėtros daugelyje sričių, „Magenta“ taip pat siūlo specialiai pritaikytas mokymo programas nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms ir specialistams, derinant formaliųjį ir neformaliųjį švietimą; kalbų kursus ir mobilumo programos, įskaitant visą susijusią veiklą (mokymai, seminarai, stažuotės, kultūrinė veikla ...). Organizacijos „Magenta“ filosofija orientuota į žmones ir siekį prisidėti kuriant geresnę visuomenę.

ASOCIATIA IN VARIETATE CONCORDIA (Rumunija)
www.invarietateconcordia.ro

Bendra mūsų NVO misija yra sustiprinti kultūros, mokymo ir inovacijų vaidmenį pradedant nuo individo veiksmų. Be kitų tarptautinių veiklų, IVC įgyvendina informacijos ir mokymo projektus. Organizacija siūlo savo patirtį, susijusią su galimybėmis dirbti, stažuotis, mokytis ir savanoriauti užsienyje. IVC daugiausia įgyvendina švietimo, prevencijos ir sąmoningumo didinimo projektus, remia politikos reformas. IVC organizuoja kultūrinius mainus ir didelio masto renginius; veiklą, susijusią su socialinės rizikos grupių ar asmenų, esančių socialinėje atskirtyje, stiprinimu. Organizacija bendradarbiauja su tarptautiniais partneriais (ministerijomis, universitetais, profesinio mokymo įstaigomis, socialiniais partneriais) įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamus projektus.

Informacijos technologijų mokymo centras (Lietuva)
www.itmc.lt

Viešoji įstaiga Informacijos technologijų mokymo centras (ITMC, https://itmc.lt/) turi daugiau nei penkiolikos metų patirtį grafinio dizaino, kompiuteinės grafikos, reklamos kūrimo, maketavimo mokymo srityje. Vienintelis Lietuvoje autorizuotas Adobe pogramų mokymo centras (Adobe Certified Training Cebnter). ITMC rengia „Adobe Photoshop“, „Adobe Illustrator“, „Adobe InDesign“, „Adobe Animate“, „After Effects and Premiere“), „Microsoft Office“ („Word“, „Excel“, „PowerPoint“ ir „Outlook“), interneto svetainių kūrimo („WordPress“) mokymus.

ITMC teikia profesionalius mokymus ir konsultacijas pradedantiesiems, pažengusiems ir profesionaliems vartotojams. Kursus rengia aukštojo mokslo dėstytojai, dėstytojai–praktikai, turintys darbo patirtį. Mokymai vyksta 6–8 klausytojų grupėms moderniose klasėse su naujausia programine įranga. ITMC organizuoja nemokamus viešus seminarus: grafinio dizaino, MS Office, įvairiomis IT temomis bei koučingo, psichologijos, komunikacijos, žmogiškųjų išteklių valdymo, viešo kalbėjimo temomis.

Kiekvienais metais ITMC išduoda maždaug 1000 pažymėjimų klausytiojams, kurie dalyvavo ITMC mokymo kursuose.

ITMC yra aktyvus įvairių asociacijų narys:
• Nacionalinė skaitmeninė koalicija (NDC) (http://www.skaitmeninekoalicija.lt/en/about/)
• Nacionalinė distancinio mokymo asociacija (NADE) (https://ndma.lt/en/home/)
• INFOBALT asociacija (www.infobalt.lt)

Asocijuoti partneriai

 • Europos moterų lobistinė organizacija (ES)
 • Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno departamentas (Lietuva)
 • Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija (Lietuva)
 • Lyderių akademija (Lietuva)
 • Lietuvos kompiuterininkų sąjunga (Lietuva)
 • Prekybos darbuotojų profesinė sąjunga (Lietuva)
 • Union Sindical Obrera (Ispanija)
 • Asociación Mar Violeta (Ispanija)
 • Fedaracion de Aasociaones de Mujeres Progresitas de Asturias (Ispanija)
 • Viva Femina (Lenkija)
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiebiorrrczosci (Lenkija)
 • Citizens in Power (Kipras)
 • Association for Development for Social Assistance and Professional training (Rumunija)
 • Asociația Generației de Azi (Rumunija)