ZESTAW OTWARTYCH ZASOBÓW EDUKACYJNYCH (OER) DLA KOBIET

Dlaczego przekwalifikowanie do pracy w sektorze cyfrowym
jest dla mnie ważne?

INTERAKTYWNE CZYTANIE
ABC w zakresie równości płci na rynku pracy
KOMPENDIUM
programów przekwalifikowania zawodowego dla kwalifikacji w sektorze cyfrowym na rynku pracy
PLAN DZIAŁANIA
Moje dalsze kroki w kierunku
zatrudnienia w sektorze cyfrowym