ZESTAW OTWARTYCH ZASOBÓW EDUKACYJNYCH (OER) DLA KOBIET

Dlaczego przekwalifikowanie do pracy w sektorze cyfrowym
jest dla mnie ważne?