ΣΕΙΡΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΕΠ) ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Για ποιο λόγο η επανεκπαίδευση με στόχο την απασχόληση στον
ψηφιακό τομέα της εργασίας είναι σημαντική για εμένα;