ΣΕΙΡΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΕΠ) ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Για ποιο λόγο η επανεκπαίδευση με στόχο την απασχόληση στον
ψηφιακό τομέα της εργασίας είναι σημαντική για εμένα;

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Βασικές γνώσεις στην ισότητα των φύλων και την αγορά εργασίας
ΣΥΝΟΨΗ
Προγράμματα επανεκπαίδευσης για απόκτηση δεξιοτήτων στον ψηφιακό τομέα της αγοράς εργασίας
ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ
Τα επόμενα ατομικά βήματα προς
την απασχόληση στον ψηφιακό τομέα