Możesz sprawdzić swoją wiedzę już teraz, korzystając z bezpłatnego narzędzia do oceny, bez rejestracji i bez żadnych opłat. Jeśli jednak chcesz zdobyć Odznakę Cyfrową "Coaching na rzecz zatrudnienia kobiet w sektorze cyfrowym", musisz przejść przez kurs szkoleniowy, który wymaga rejestracji.

Pytania są prezentowane w spójny sposób: oznacza to, że nie ma możliwości cofnięcia się i zmiany odpowiedzi. Naciśnięcie przycisku "Wstecz" oznacza zamknięcie narzędzia oceny i rozpoczęcie oceny od początku. W narzędziu do oceny znajduje się 30 pytań. Na koniec otrzymasz wynik.