MOKYMO PROGRAMA

Home

Mokymo programa suaugusiųjų švietėjams

GO-DIGITAL

Moterų įsidarbinimo su skaitmeninėms technologijomis susijusiuose darbuose, propaguojant moterų ir vyrų lygybę darbo rinkoje, konsultantas

LITHUANIAN WOMEN‘S LOBBY ORGANISATION (LT))
CENTRE FOR SOCIAL INNOVATION (CY)
DANMAR (PL)
MAGENTA (ES)
ITMC (LT)
IN VARIETATE CONCORDIA (RO)

1. Projekto pristatymas

Projekto tikslas

Pagrindinis projekto tikslas yra skatinti suaugusiųjų švietėjo-konsultanto kompetencijų motyvuoti nepalankioje padėtyje esančias moteris įsidarbinti skaitmeniniame sektoriuje pripažinimą.

Projekto „Go-Digital“ tikslai yra šie:

 1. Didinti suaugusiųjų švietėjų kompetencijas motyvuoti mažesnių galimybių arba nepalankioje socialinėje ar ekonominėje padėtyje esančias moteris dalyvauti mokyme, kuris orientuotų jas įsidarbinti su skaitmeninėmis technologijomis susijusiuose darbuose.
 2. Propaguoti moterų ir vyrų lygybę siekiant mokytis informacinių skaitmeninių technologijų ir besimokančiųjų moterų įsidarbinimą, naudojant šias žinias.
 3. Naudojant įsivertinimo įrankį bei skaitmeninį ženklelį pagerinti neformaliojo mokymosi kurso “Moterų įsidarbinimo su skaitmeninėms technologijomis susijusiuose darbuose, propaguojant moterų ir vyrų lygybę darbo rinkoje, konsultantas” metu įgytų kompetencijų pripažinimą.
 4. Padidinti nepalankioje padėtyje esančių moterų poreikį persikvalifikuoti skaitmeninio sektoriaus darbams, naudojant veiksmingas instruktavimo ir motyvavimo strategijas.
 5. Suteikti aukštos kokybės mokymosi galimybes nepalankioje padėtyje esančioms moterims, kad jos būtų motyvuotos persikvalifikuoti į skaitmeninį darbo rinkos sektorių.

Pagrindiniai rezultatai

Trys pagrindiniai intelektiniai produktai:

 1. IO1 – Suaugusiųjų švietėjų mokymo programa “Moterų įsidarbinimo su skaitmeninėms technologijomis susijusiuose darbuose, propaguojant moterų ir vyrų lygybę darbo rinkoje, konsultantas”
 2. IO2 – Įsivertinimo įrankis, skirtas suaugusiųjų švietėjo „Moterų įsidarbinimo STSD konsultanto“ kompetencijai pripažinti
 3. IO3 – Atvirųjų švietimo išteklių rinkinys moterims “Kodėl man svarbu persikvalifikuoti darbui skaitmeniniame sektoriuje”

TIkslinės grupės

 • Suaugusiųjų švietėjai-konsultantai.
 • Moterys, turinčios mažiau galimybių arba esančios nepalankioje socialinėje ar ekonominėje padėtyje.

Daugiau informacijos apie projekto „Go-Digital“ partnerystę ir rezultatus galite sužinoti svetainėje: godigital.lmlo.lt

2. Mokymo programos tikslas ir uždaviniai

Mokymo programos pagrindinis tikslas yra apibrėžti suaugusiųjų švietėjų mokymo kurso „Moterų įsidarbinimo su skaitmeninėms technologijomis susijusiuose darbuose, propaguojant moterų ir vyrų lygybę darbo rinkoje, konsultantas – Go-Digital“ pagrindą.

Mokymo programos tikslai yra šie:

 • pristatyti pagrindinius konsultavimo proceso siekiant moterų užimtumo skaitmeniniame sektoriuje apibrėžimus;
 • apibrėžti suaugusiųjų švietėjų kompetencijas, reikalingas būti konsultantu, skatinančiu nepalankioje padėtyje esančias moteris įsidarbinti skaitmeniniame sektoriuje;
 • apibrėžti „Go-Digital“ mokymo kurso tikslą ir modulinę struktūrą;
 • apibūdinti trijų „Go-Digital“ mokymo modulių turinį;
 • pristatyti pagrindinius mokymo kurso mokymosi rezultatus;
 • apibrėžti „Go-Digital“ mokymo kurso mokymo ir mokymosi strategijas, vertinimo strategiją ir mokymo bei mokymosi priemones;
 • pasiūlyti „Go-Digital“ mokymo kurso mokymo planą.

3. Pagrindiniai moterų konsultavimo, skatinant jų užimtumą skaitmeniniame sektoriuje, proceso apibrėžimai

Situacijos apžvalgos išvados sudarė pagrindą rengti suaugusiųjų švietėjų mokymo programą „Moterų įsidarbinimo su skaitmeninėmis technologijomis susijusiuose darbuose, propaguojant lyčių lygybę darbo rinkoje, konsultantas“. Visą situacijos apžvalgą galite rasti čia: godigital.lmlo.lt.

Pagrindiniai apibrėžimai

Skaitmeninis sektorius yra IRT sektoriaus dalis ir apima pramonės šakas, kuriose didžioji dalis veiklos yra skaitmeninė.

Galimos darbo vietos skaitmeniniuose sektoriuose, į kurias projektas nori skatinti įsidarbinti moteris, yra 80 % ar daugiau susijusios su skaitmeninės įrangos, tokios kaip asmeniniai kompiuteriai, internetas, robotai, mobiliųjų telefonų programos ir pan., naudojimu.

Moterų konsultavimas, skatinant jų užimtumą skaitmeniniame sektoriuje, šiame projekte apibrėžiamas kaip bendradarbiavimas su moterimis, taip pat ir su nepalankioje situacijoje esančiomis, skatinant kūrybiškai mąstyti ir mokytis, maksimaliai išnaudojant savo asmeninį potencialą, užsibrėžti tikslus ir plėtoti veiksmų planus tolesniems žingsniams siekiant užimtumo skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje.

Keletas skaitmeninio sektoriaus pavyzdžių: elektroninių komponentų gamyba, kompiuterių ir periferinės įrangos gamyba, kompiuterių, kompiuterių periferinių įrenginių ir programinės įrangos didmeninė prekyba, leidyba, programinės įrangos leidyba, programavimas, konsultacinė ir susijusi veikla, laidinių ir belaidžių telekomunikacijų veikla ir kt.

Atsižvelgiant į iššūkius, apibrėžtus Situacijos apžvalgos ataskaitoje, pasirengusių konsultantų vaidmuo norint palaikyti ir motyvuoti moteris yra tikrai svarbus.

4. Mokymų programos „Moterų įsidarbinimo su skaitmeninėmis technologijomis susijusiuose darbuose, propaguojant moterų ir vyrų lygybę darbo rinkoje, konsultantas – Go-Digital“ tikslas ir modulinė struktūra

Pagrindinis „Go-Digital“ mokymo programos tikslas yra ugdyti suaugusiųjų švietėjų konsultantų kompetencijas, reikalingas moterų, turinčių mažiau galimybių ar esančių nepalankioje situacijoje, skatinimui mokytis, siekiant įsidarbinti su skaitmeninėms technologijomis susijusiuose darbuose (STSD).

TIkslai:

 • gilinti suaugusiųjų švietėjų supratimą, kaip skatinti lyčių lygybę siekiant mokytis ir įsidarbinti skaitmeniniame sektoriuje;
 • padidinti suaugusiųjų švietėjų gebėjimą motyvuoti moteris mokytis siekiant įsidarbinti skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje;
 • mokyti suaugusiųjų švietėjus veiksmingų konsultavimo ir motyvavimo strategijų, siekiant skatinti moteris persikvalifikuoti į skaitmeninį darbo rinkos sektorių.

Norint pasiekti tikslą ir uždavinius, mokymo programa yra orientuota į suaugusiųjų švietėjų-konsultantų šešių pagrindinių kompetencijų ugdymą, kurios yra apibrėžtos ir suskirstytos į dvi grupes: specifines ir pagrindines.

Specifinės kompetencijos yra susijusios su lyčių lygybės skatinimu skaitmeniniame sektoriuje per švietimą:

 1. Moterų ir vyrų lygybės supratimas
 2. Supratimas apie moterų įsidarbinimo su skaitmeninėmis technologijomis susijusiuose darbuose svarbą

Pagrindinės kompetencijos, kurios reikalingos norint tapti švietėju-konsultantu:

 1. Etikos principų ir profesinių standartų laikymasis konsultuojant besimokančias moteris
 2. Pasitikėjimu grįsto ryšio su besimokančiomis moterimis užmezgimas
 3. Efektyvus bendravimas su besimokančiomis moterimis
 4. Mokymosi ir jo siekiamų rezultatų moderavimas

Siekiant tikslų ir apibrėžiant aukščiau išvardytas šešias kompetencijas, programa turi struktūrą, kurią sudaro 3 moduliai.

I Modulis „Lyčių lygybė mokymosi aplinkoje ir darbo rinkoje“ kuriuo siekiama ugdyti specifinę kompetenciją Moterų ir vyrų lygybės supratimas.

II Modulis „Skaitmeninis sektorius – naujos galimybės moterų pažangai siekiant aukštesnės kvalifikacijos ir geresnės pozicijos darbo rinkoje“, kuriuo siekiama ugdyti kompetenciją Supratimas apie moterų įsidarbinimo su skaitmeninėmis technologijomis susijusiuose darbuose svarbą.

III Modulis „Efektyvios konsultavimo ir motyvavimo strategijos siekiant padidinti nepalankioje padėtyje esančių moterų poreikį persikvalifikuoti skaitmeninio sektoriaus darbams“, kuriuo siekiama ugdyti keturias pagrindines kompetencijas: etikos principų ir profesinių standartų laikymasis konsultuojant besimokančias moteris, pasitikėjimu grįsto ryšio su besimokančiomis moterimis užmezgimas, efektyvus bendravimas su besimokančiomis moterimis, mokymosi ir jo siekiamų rezultatų moderavimas.

Kiekvieno modulio mokymo medžiaga skirta gilinti kompetencijas, įgūdžius ir gebėjimus, apibrėžtus priede nr.1 „Kompetencijų, įgūdžių ir gebėjimų sąrašas“.

Mokymo kurso trukmė iš viso yra 60 akademinių valandų įskaitant:

 • 42 akad. val. nuotolinio mokymosi,
 • 18 akad. val. trys tiesioginės sesijos (įvadinė, vidurinė, baigiamoji).

Tiesioginės sesijos gali būti vykdomos klasėje arba internetu, naudojant IRT priemonės: Skype, Zoom ir kt.

Tokia kursų trukmė apibrėžiama naudojant Europos kreditų perkėlimo sistemą, siekiant užtikrinti, kad kiekvieno projekto partnerio šalyje besimokantieji gautų 2 akademinius kreditus.

5. I MODULIS. „Lyčių lygybė mokymosi aplinkoje ir darbo rinkoje“

I modulio tikslas yra ugdyti suaugusiųjų švietėjo-konsultanto kompetenciją „Moterų ir vyrų lygybės supratimas“.

I modulio tikslai:

 1. gilinti suaugusiųjų švietėjų supratimą apie lyčių lygybę mokymosi aplinkoje ir darbo rinkoje;
 2. didinti supratimą apie būtinybę taikyti kompetenciją „Moterų ir vyrų lygybės supratimas“ konsultavimo procese;
 3. gilinti žinias apie pagrindinius įgūdžius, susijusius su kompetencija „Moterų ir vyrų lygybės supratimas“;
 4. užtikrinti galimybę pasitikrinti įgytas žinias;
 5. pateikti suaugusiųjų švietėjams nuorodas į šaltinius žinių apie kompetenciją „Moterų ir vyrų lygybės supratimas“ gilinimui.

Teorinis pagrindas

Suaugusiųjų švietėjo-konsultanto kompetencija „Moterų ir vyrų lygybės supratimas” yra gebėjimas pagarbiai elgtis su moterimis ir vyrais, elgtis su jais vienodai ir tinkamai reaguoti į diskriminacines situacijas dėl lyties mokymosi aplinkoje.

Ši kompetencija grindžiama pagrindinių nediskriminavimo ir lyčių lygybės sąvokų, apibrėžtų JT konvencijoje dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (CEDAW) (Jungtinės Tautos, 1979), žiniomis. Taip pat labai svarbu suvokti daugialypę diskriminaciją ir pagrindinius atidiskriminacinio elgesio principus mokymosi aplinkoje. Žinios apie Europos 2020–2025 m. lyčių lygybės strategiją (Europos Komisija, 2020 m.) Ir Direktyvą (ES) 2019/1158 (Europos Parlamentas, 2019 m.) apima supratimą apie kliūtis, trukdančias moterims vienodai dalyvauti (per)kvalifikavimo programose bei darbo rinkoje ir galimybes, atsirandančias įgyvendinant darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros principus. Priemonių, kuriomis siekiama panaikinti lyčių stereotipus, apibrėžtų Europos lyčių lygybės pakte (2011–2020 m.) (ES Taryba, 2011 m.), suvokimas yra svarbus siekiant lyčių lygybės darbo rinkoje.

Siekiant tobulinti ir ugdyti suaugusiųjų švietėjo-konsultanto kompetenciją „Moterų ir vyrų lygybės supratimas“ mokymo metu bus ugdomi šie pagrindiniai įgūdžiai:

 • Informuotumas apie diskriminaciją dėl lyties ir daugialypę diskriminaciją
 • Antidiskriminacinio elgesio demonstravimas mokymosi aplinkoje
 • Galimų kliūčių vienodam moterų dalyvavimui mokymo programose supratimas
 • Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros galimybių realizavimas
 • Lyčių stereotipų darbo rinkoje įsisąmoninimas

Informuotumas apie diskriminaciją dėl lyties ir daugialypę diskriminaciją

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai bus mokomi analizuoti ir suprasti antidiskriminacinius tarptautinius ir nacionalinius teisės aktus, atpažinti diskriminaciją lyties aspektu, atskirti tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, atpažinti daugialypę diskriminaciją (pavyzdžiui, amžius ir lytis, rasė ir lytis), analizuoti statistinius duomenis apie diskriminaciją dėl lyties ir daugialypę diskriminacija ES ir gimtojoje šalyje, analizuoti, kaip elgiamasi su diskriminacija, kaip kovoti su diskriminacija, žinoti, kaip elgtis diskriminacijos atveju, bei kaip kovoti su diskriminacija.

Antidiskriminacinio elgesio demonstravimas mokymosi aplinkoje

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai bus mokomi, kaip atpažinti diskriminacijos lyties pagrindu ir daugialypės diskriminacijos atvejus mokymosi aplinkoje, išvengti diskriminacinio elgesio besimokančių moterų atžvilgiu, tinkamai reaguoti į bet kokias diskriminacines situacijas mokymosi aplinkoje, analizuoti ir užkirsti kelią diskriminuojančiam besimokančiųjų elgesiui.

Galimų kliūčių vienodam moterų dalyvavimui mokymo programose supratimas

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai bus mokomi, kaip nustatyti įvairias kliūtis, ribojančias moterų galimybes dalyvauti persikvalifikavimo ir mokymo programose, padedančiose joms susirasti darbą skaitmeniniame sektoriuje, paaiškinti besimokančiosioms moterims perkvalifikavimo, reikalingo norint pradėti karjerą skaitmeniniame sektoriuje, priežastis ir naudą, parodyti būdus, kaip besimokančios moterys gali įveikti kliūtis, trukdančias persikvalifikuoti, sustiprinti moterų vienodą dalyvavimą perkvalifikavimo programose, kad jos būtų pasirengusios dirbti skaitmeniniame sektoriuje ir konsultuojant besimokančias moteris naudoti sėkmės istorijas.

Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros galimybių realizavimas

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai bus mokomi paaiškinti besimokančioms moterims darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros sampratą, apibūdinti darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo priemonių svarbą moterų karjeros pažangai, žinoti darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo priemones, kurių galėtų imtis darbdavys, švietimo organizacijos ir valstybė, siekdamos skatinti lygias moterų ir vyrų galimybes darbo rinkoje, propaguoti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros šeimos gyvenime koncepciją, paaiškinti vyrų dalyvavimo prižiūrint vaikus ar rūpinantis senyvo amžiaus žmonėmis svarbą, aptarti su besimokančiomis moterimis kokios priemonės yra tinkamos siekiant profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros jų gyvenime.

Lyčių stereotipų darbo rinkoje įsisąmoninimas

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai bus apmokyti, kaip atpažinti lyčių stereotipus darbo rinkoje, suprasti ir išvengti stereotipų lyties atžvilgiu konsultavimo procese skatinant moterų įsidarbinimą skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje, analizuoti švietimo, kvalifikacijos ir perkvalifikavimo vaidmenį siekiant įveikti stereotipus darbo rinkoje, analizuoti tradicinių / stereotipinių moterų ir vyrų vaidmenų darbo rinkoje pasekmes, paaiškinti būtinybę keisti tradicinius vyrų ir moterų vaidmenis darbo rinkoje, analizuoti stereotipus, egzistuojančius siekiant tobulintis ir įsidarbinti skaitmeniniame sektoriuje.

 • Siekiant, kad nuotolinio mokymosi procesas būtų patrauklesnis ir interaktyvesnis bei užtikrinti galimybę pasitikrinti įgytas žinias, bus pateiktas savęs vertinimo klausimynas su mažiausiai keturiais uždarais klausimais apie kiekvieną iš aukščiau apibrėžtų šios kompetencijos įgūdžių.
 • Besimokantiems suaugusiųjų švietėjams pateikiamos naudingos nuorodos anglų ir gimtąja kalbomis, siekiant toliau gilinti žinias apie kompetenciją „Moterų ir vyrų lygybės supratimas“.

6. II MODULIS. „Skaitmeninis sektorius – naujos galimybės moterų pažangai siekiant aukštesnės kvalifikacijos ir geresnės pozicijos darbo rinkoje“

II modulio tikslas yra ugdyti suaugusiųjų švietėjo-konsultanto kompetenciją „Supratimas apie moterų įsidarbinimo su skaitmeninėmis technologijomis susijusiuose darbuose svarbą“.

II modulio tikslai:

 1. padidinti suaugusiųjų švietėjų gebėjimą motyvuoti besimokančias moteris mokytis siekiant įsidarbinti skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje;
 2. didinti supratimą apie būtinybę konsultavimo procese taikyti kompetenciją „Supratimas apie moterų įsidarbinimo su skaitmeninėmis technologijomis susijusiuose darbuose svarbą“;
 3. gilinti žinias apie pagrindinius įgūdžius, susijusius su kompetencija „Supratimas apie moterų įsidarbinimo su skaitmeninėmis technologijomis susijusiuose darbuose svarbą“;
 4. užtikrinti galimybę pasitikrinti įgytas žinias;
 5. pateikti suaugusiųjų švietėjams nuorodas į šaltinius žinių apie kompetenciją „Supratimas apie moterų įsidarbinimo su skaitmeninėmis technologijomis susijusiuose darbuose svarbą“ gilinimui;

Teorinis pagrindas

Suaugusiųjų švietėjo-konsultanto kompetencija „Supratimas apie moterų įsidarbinimo su skaitmeninėmis technologijomis susijusiuose darbuose svarbą“ yra gebėjimas veikti siekiant suteikti moterims daugiau galimybių prisijungti prie skaitmeninio darbo rinkos sektoriaus.

Kompetencija grindžiama žiniomis apie egzistuojančią vertikaliąją ir horizontaliąją lyčių segregaciją darbo rinkoje, kaip vieną iš labiausiai paplitusių ir nuolatinių šiuolaikinės pasaulinės ekonomikos aspektų, rodančių nevienodą moterų ir vyrų pasiskirstymą darbo rinkoje (Gender segregation in education, training and the labour market, EIGE, 2017). Tai taip pat daro įtaką moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumui, kuris, remiantis EIGE lyčių statistikos duomenų baze, yra 16% ES (EIGE, 2019). Žinojimas apie veiksnius, darančius įtaką moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumui, taip pat yra labai svarbus norint suprasti būdus, kaip sumažinti darbo užmokesčio skirtumus tarp vyrų ir moterų darbo rinkoje (How to Decrease Gender Pay Gap in 7 Steps, 2017). Moterų įsidarbinimo galimybių skaitmeniniame sektoriuje suvokimas (Digital Sector Economic Estimates, 2016) sukuria pagrindą konsultantui motyvuoti besimokančias moteris įsidarbinti skaitmeniniame sektoriuje. Žinios apie Europos 2020–2025 m. lyčių lygybės strategiją. (Europos Komisija, 2020 m.) apima supratimą apie moterų įgalinimo svarbą kovojant su lyčių diskriminacija darbo rinkoje, ypač skaitmeniniame sektoriuje. Žinojimas apie didėjantį vyrų ir moterų atotrūkį tarp skaitmeninio sektoriaus švietimo, karjeros ir verslumo srityse (Study on Women in Digital Age, 2018) apima supratimą, kad turi būti padidinta moterų, dirbančių skaitmeninėje rinkoje, dalis, šiandien vyrų, dirbančių skaitmeniniame sektoriuje, yra 3,1 karto daugiau nei moterų.

Sieiant tobulinti ir ugdyti suaugusiųjų švietėjo-konsultanto kompetenciją „Supratimas apie moterų įsidarbinimo su skaitmeninėmis technologijomis susijusiuose darbuose svarbą“, mokymo kurso metu bus ugdomi šie pagrindiniai įgūdžiai:

 • Vertikaliosios ir horizontaliosios segregacijos lyties pagrindu darbo rinkoje suvokimas
 • Supratimas apie priemones siekiant mažinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą darbo rinkoje
 • Gebėjimas motyvuoti moterų užimtumą skaitmeniniame sektoriuje
 • Moterų įsidarbinimo galimybių skaitmeniniame sektoriuje suvokimas
 • Gebėjimas įgalinti moteris kovoti su lyčių diskriminacija darbo rinkoje, ypač skaitmeniniame sektoriuje

Vertikaliosios ir horizontaliosios segregacijos lyties pagrindu darbo rinkoje suvokimas

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai supras veiksnius, darančius įtaką lyčių vertikaliai ir horizontaliai segregacijai darbo rinkoje, bus mokomi analizuoti statistinius duomenis ES ir projekto partnerių šalyse, susijusius su lyčių segregacija darbo rinkoje, aptarti su besimokančiomis moterimis, kaip lyčių segregacija darbo rinkoje jas veikia, atkreipti dėmesį į platesnį socialinį kontekstą, susijusį su segregacija darbo rinkoje.

Supratimas apie priemones siekiant mažinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą darbo rinkoje

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai supras, ką reiškia vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas, bus mokomi analizuoti statistinius duomenis, rodančius vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus ES ir gimtojoje šalyje, analizuoti veiksnius, turinčius įtakos atlyginimų skirtumui, paaiškinti neigiamą lyčių segregacijos darbo rinkoje įtaką darbo užmokesčio skirtumui, paaiškinti besimokančiosioms darbo užmokesčio skirtumų įtaką moterų pensijoms ir skurdui, analizuoti darbo užmokesčio skirtumus skaitmeniniame sektoriuje, pabrėžti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo mažinimo svarbą ir priemones.

Gebėjimas motyvuoti moterų užimtumą skaitmeniniame sektoriuje

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai bus mokomi, kaip didinti informuotumą apie moterų naudą įsidarbinti skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje, paaiškinti finansinę ir moralinę naudą dirbant skaitmeniniame sektoriuje, naudoti sėkmės istorijas moterų motyvacijai įsidarbinti skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje skatinti, pasidalinti istorijomis apie galimybes ir iššūkius, pabrėžti, kad pagrindinis skaitmeninės ekonomikos pranašumas yra tas, kad tai leidžia ir skatina nuotolinį darbą ir siūlo moterims galimybę geriau derinti motinystę ir karjeros siekimą.

Moterų įsidarbinimo galimybių skaitmeniniame sektoriuje suvokimas

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai supras naujas moterų užimtumo skaitmeniniame sektoriuje galimybes, bus mokomi, kaip parengti argumentus besimokančioms moterims prisijungti prie skaitmeninio sektoriaus pagal jų išsilavinimo lygį (aukštąjį, aukštesnįjį, profesinį), rasti informacijos apie mokymąsi ar perkvalifikavimą skaitmeniniame sektoriuje atsižvelgiant į besimokančių moterų poreikius ir situaciją, padėti joms dalyvauti perkvalifikavimo kursuose, kuriuos siūlo Užimtumo tarnyba šalies mastu.

Gebėjimas įgalinti moteris kovoti su lyčių diskriminacija darbo rinkoje, ypač skaitmeniniame sektoriuje

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai mokysis, kaip atpažinti diskriminacijos atvejus siekiant įsidarbinti skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje, analizuoti galimą moterų diskriminaciją siekiant karjeros skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje, suprasti metodus ir priemones, įgalinančius besimokančias moteris daryti teigiamus pokyčius savo gyvenime, motyvuoti besimokančias moteris persikvalifikuoti į skaitmeninį darbo rinkos sektorių, taikyti vaidmens modelio metodą, siekiant įgalinti besimokančias moteris įsidarbinti skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje.

 • Siekiant, kad nuotolinio mokymosi procesas būtų patrauklesnis ir interaktyvesnis bei užtikrinti galimybę pasitikrinti įgytas žinias, bus pateiktas savęs vertinimo klausimynas su mažiausiai keturiais uždarais klausimais apie kiekvieną iš aukščiau apibrėžtų šios kompetencijos įgūdžių.
 • Besimokantiems suaugusiųjų švietėjams pateikiamos naudingos nuorodos anglų ir gimtąja kalbomis, siekiant toliau gilinti žinias apie kompetenciją „Supratimas apie moterų įsidarbinimo su skaitmeninėmis technologijomis susijusiuose darbuose svarbą“.

7. III MODULIS „Efektyvios konsultavimo ir motyvavimo strategijos siekiant padidinti nepalankioje padėtyje esančių moterų poreikį persikvalifikuoti skaitmeninio sektoriaus darbams”

III moduliu siekiama ugdyti keturias pagrindines suaugusiųjų švietėjų kompetencijas, reikalingas norint tapti moterų, turinčių mažiau galimybių ar esančių nepalankioje situacijoje, skatinimui mokytis, siekiant įsidarbinti su skaitmeninėms technologijomis susijusiuose darbuose, konsultantu: etikos principų ir profesinių standartų laikymasis konsultuojant besimokančias moteris, pasitikėjimu grįsto ryšio su besimokančiomis moterimis užmezgimas, efektyvus bendravimas su besimokančiomis moterimis, mokymosi ir jo siekiamų rezultatų moderavimas.

III modulio tikslai:

 1. mokyti suaugusiųjų švietėjus veiksmingų konsultavimo ir motyvavimo strategijų, siekiant skatinti moteris persikvalifikuoti į skaitmeninį darbo rinkos sektorių;
 2. didinti supratimą apie būtinybę taikyti pagrindines konsultavimo kompetencijas: etikos principų ir profesinių standartų laikymasis konsultuojant besimokančias moteris, pasitikėjimu grįsto ryšio su besimokančiomis moterimis užmezgimas, efektyvus bendravimas su besimokančiomis moterimis, mokymosi ir jo siekiamų rezultatų moderavimas;
 3. gilinti žinias apie įgūdžius, susijusius su keturiomis pagrindinėmis konsultavimo kompetencijomis;
 4. užtikrinti galimybę pasitikrinti įgytas žinias;
 5. pateikti suaugusiųjų švietėjams nuorodas į šaltinius žinių apie keturias pagrindines konsultavimo kompetencijas gilinimui.

7.1. Etikos principų ir profesinių standartų laikymasis konsultuojant besimokančias moteris

Teorinis pagrindas

Suaugusiųjų švietėjo-konsultanto kompetencija „Etikos principų ir profesinių standartų laikymasis konsultuojant besimokančias moteris“ konsultuojant besimokančias moteris yra gebėjimas bendradarbiauti su besimokančiomis moterimis, taip pat ir su nepalankioje situacijoje esančiomis, skatinant jas kūrybiškai mąstyti ir mokytis, maksimaliai išnaudojant savo asmeninį potencialą, užsibrėžti tikslus ir plėtoti veiksmų planus tolesniems žingsniams siekiant užimtumo skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje.

Ši kompetencija pagrįsta konsultavimo standartų ir etikos kodekso žiniomis, kad dirbant su besimokančioms moterims būtų taikomi tinkami etikos principai, apibrėžti Konsultavimo ir mentorystės profesinėje chartijoje (2011).

Įvairių konsultavimo technikų ir metodų žinojimas (Eric Parsloe, Melville Leedham, 2017) yra svarbus organizuojant efektyvų konsultavimo procesą ir pritaikant tinkamas konsultavimo technikas ir metodus. Konsultavimo procese labai svarbu išmanyti ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) (2016), kad būtų tinkamai tvarkomi, saugomi ir disponuojami bet kokie įrašai, įskaitant elektroninius dokumentus ir tiesioginį bei internetinį bendravimą su besimokančiomis moterimis.

Žinios apie ES rasių lygybės direktyvą (2000/43 / EB) ir direktyvą 2000/78/EB, nustatančią vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus apima įvairovės ir nediskriminavimo dėl etninės ir rasinės kilmės, negalios, religijos ar tikėjimo, amžiaus ir amžiaus principų supratimą, seksualinės orientacijos, taip pat svarbą gerbti kultūrinę įvairovę. Tai padės apibrėžti aiškias, tinkamas ir kultūriškai jautrias ribas, kurios reguliuoja sąveiką su besimokančiomis moterimis.

Siekiant tobulinti ir ugdyti suaugusiųjų švietėjo-konsultanto kompetenciją „Etikos principų ir profesinių standartų laikymasis konsultuojant besimokančias moteris“, mokymo kurso metu bus ugdomi šie pagrindiniai įgūdžiai:

 • Tinkamų etikos principų besimokančių moterų konsultavimo procese taikymas
 • Profesionalių konsultavimo proceso standartų supratimas
 • Tinkamų konsultavimo technikų ir metodų dirbant su besimokančiomis moterimis taikymas.
 • ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) žinojimas.
 • Pagarba kultūrinei įvairovei

Tinkamų etikos principų besimokančių moterų konsultavimo procese taikymas

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai supras etikos principus, bus mokomi, kaip apibrėžti etikos principus konsultavimo pradžioje, tinkamai taikyti konsultavimo etiką ir standartus visose konsultavimo situacijose, naudoti atsirandančias technologijas, konsultavimo procese (technologijomis paremtos konsultavimo paslaugos) ir žinoti, kaip jas naudojant taikomi įvairūs etikos standartai, žinoti apie ir aktyviai valdyti bet kokius konsultanto ir besimokančių moterų galios ar statuso skirtumus, kuriuos gali sukelti kultūrinės, santykių, psichologinės ar kontekstinės priežastys.

Profesionalių konsultavimo proceso standartų supratimas

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai supras profesinius konsultavimo standartus, mokės naudotis įvairiais galimais internetiniais mokymais nacionalinėmis kalbomis gilinti supratimą apie profesinius konsultavimo standartus, bus mokomi, kaip taikyti profesinius konsultavimo standartus, paaiškinti besimokančiosioms konsultavimo koncepciją, nustatyti konsultavimo lūkesčius ir išlaikyti ribas, parengti ir palaikyti veiksmingą konsultavimo planą su besimokančiomis moterimis.

Tinkamų konsultavimo technikų ir metodų dirbant su besimokančiomis moterimis taikymas

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai supras konsultavimo technikų ir metodų įvairovę, gilins žinias apie konsultavimo technikas ir metodus nacionaline kalba, naudojant skirtingus internetinius mokymo kursus, gebės sėkmingai taikyti konsultavimo technikas ir metodus, siekiant motyvuoti besimokančias moteris ieškoti darbo skaitmeniniame sektoriuje, bendradarbiauti su besimokančiomis moterimis, skatinant jų mąstymo ir kūrybiško mokymosi procesą, maksimaliai išnaudojant savo asmeninį potencialą, užsibrėžti tikslus ir plėtoti veiksmų planus tolesniems žingsniams siekiant užimtumo skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje, valdyti konsultavimo proceso pažangą ir atskaitomybę.

ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) žinojimas

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai supras ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, bus mokomi paaiškinti ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą besimokančioms moterims, taikyti ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą konsultavimo praktikoje, laikytis griežčiausio konfidencialumo lygio su visomis šalimis, kaip susitarta, prižiūrėti, saugoti ir disponuoti bet kokiais įrašais, įskaitant elektroninius dokumentus, sukurtus konsultavimo proceso metu, užtikrinant konfidencialumą, saugumą ir privatumą bei laikantis visų taikomų įstatymų ir susitarimų.

Pagarba kultūrinei įvairovei

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai supras pagarbos kultūrų įvairovei svarbą ir naudą, bus mokomi, kaip elgtis atsižvelgiant į besimokančios moters kultūrinę aplinką ir situaciją, bendraujant su besimokančiomis moterimis nustatyti aiškias, tinkamas ir kultūriškai jautrias ribas, pripažinti skirtingų kultūrinių išraiškų pagrįstumą bendraujant su besimokančiomis moterimis.

 • Siekiant, kad nuotolinio mokymosi procesas būtų patrauklesnis ir interaktyvesnis bei užtikrinti galimybę pasitikrinti įgytas žinias, bus pateiktas savęs vertinimo klausimynas su mažiausiai keturiais uždarais klausimais apie kiekvieną iš aukščiau apibrėžtų šios kompetencijos įgūdžių.
 • Besimokantiems suaugusiųjų švietėjams pateikiamos naudingos nuorodos anglų ir gimtąja kalbomis, siekiant toliau gilinti žinias apie kompetenciją „Etikos principų ir profesinių standartų laikymasis konsultuojant besimokančias moteris“.

7.2. Pasitikėjimu grįsto ryšio su besimokančiomis moterimis kūrimas

Teorinis pagrindas

Suaugusiųjų švietėjo-konsultanto kompetencija “Pasitikėjimu grįsto ryšio su besimokančiomis moterimis kūrimas” yra gebėjimas sukurti saugią, palaikančią mokymosi aplinką, kurioje nuolat skatinama abipusė pagarbą ir pasitikėjimas.

Kompetencija grindžiama žiniomis apie pasitikėjimą konsultavimo santykiuose ir apima supratimą, kaip ugdyti abipusę pagarbą ir pasitikėjimą, taip pat nediskriminacinės kalbos naudojimą dirbant su besimokančiomis moterimis (Carly Anderson, 2020). Norint sukurti pasitikėjimu pagrįstus santykius konsultavimo proceso metu, svarbu žinoti, kaip nustatyti specifines besimokančios moters emocines kliūtis. Gebėjimas aptarti dalykus išsamiai ir atvirai, sąžiningai kyla iš „absoliutaus konfidencialumo“; tai yra galutinis visiškos savitarpio saviraiškos laisvės komponentas, kiti du – atvirumas ir įsiklausymas (James Flaherty, 2010). Įgyvendinus pasitikėjimu pagrįstą požiūrį į besimokančias moteris, tai įgalins jas ir padidins jų galimybes gauti geresnį darbą skaitmeniniame sektoriuje ir pagerins jų gyvenimo situaciją. Norint tai pasiekti, svarbus suaugusiųjų švietėjų-konsultantų gebėjimas parodyti, kad jie iš tikrųjų rūpinasi besimokančių moterų gerove ir ateitimi. Jie turėtų sutelkti pastangas, kad parodytų besimokančiosioms perspektyvas įsidarbinti skaitmeniniame sektoriuje ir būtinybę įgyti tam naudingų įgūdžių. Pagrindinis gerų santykių užmezgimo principų išmanymas apima supratimą apie tai, kaip svarbu sukurti atvirą, lankstų ir pasitikėjimu grįstą santykį su besimokančiomis moterimis, kad jos galėtų jaustis užtikrintai užduodamos neaiškius klausimus. Metodų ir priemonių, padedančių patenkinti individualius besimokančių moterų poreikius konsultavimo procese, taip pat yra labai svarbūs norint sukurti pasitikėjimu pagrįstus santykius konsultavimo proceso metu (John Whitehead, 2015). Tai padės apibrėžti besimokančios moters kasdienę realybę ir atitinkamai nukreipti konsultavimo procesą, siekiant atitikti besimokančiosios poreikius (Qing Wang, 2018).

Siekiant tobulinti ir ugdyti suaugusiųjų švietėjo-konsultanto kompetenciją „Pasitikėjimu grįsto ryšio su besimokančiomis moterimis kūrimas“, mokymo kurso metu bus ugdomi šie pagrindiniai įgūdžiai:

 • Abipusės pagarbos ir pasitikėjimo su besimokančiomis moterimis kūrimas
 • Nuoširdus rūpestis besimokančių moterų gerove ir ateitimi
 • Atvirių, lanksčių ir pasitikėjimu pagrįstų santykių su besimokančiomis moterimis kūrimas
 • Besimokančių moterų individualių poreikių tenkinimas
 • Nediskriminacinės kalbos naudojimas dirbant su besimokančiomis moterimis

Abipusės pagarbos ir pasitikėjimo su besimokančiomis moterimis kūrimas

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai-konsultantai supras pasitikėjimu pagrįstų santykių tipus; mokės apibrėžti abipusės pagarbos ir pasitikėjimo kūrimo veiksnius, kurti abipuse pagarba ir pasitikėjimu grindžiamus santykius su besimokančiosiomis, sukurti saugią ir palaikančią mokymosi aplinką, leisti besimokančioms moterims pajausti, kad gerbiate jų nuomonę, rodyti teigiamą požiūrį į besimokančias moteris be nekonstruktyvios kritikos ir neigiamų komentarų.

Nuoširdus rūpestis besimokančių moterų gerove ir ateitimi

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai-konsultantai bus mokomi, kaip atvirai kalbėti apie besimokančių moterų problemas ir esamą situaciją, padėti besimokančiosioms apibrėžti savo ateities tikslus, parodyti besimokančiosioms perspektyvas dirbti skaitmeniniame sektoriuje ir būtinybę įgyti tam reikalingus įgūdžius, rodyti empatiją.

Atvirių, lanksčių ir pasitikėjimu pagrįstų santykių su besimokančiomis moterimis kūrimas

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai-konsultantai supras pagrindinius gerų santykių su besimokančia moterimi kūrimo principus; bus mokoma, kaip aptarti ir apibrėžti tinkamus besimokančiajai santykius, naudoti atvirą, lankstų ir pasitikėjimu grįstą bendravimo stilių, prireikus suteikti paramą besimokančiai moteriai, elgtis draugiškai, bet pagarbiai.

Besimokančių moterų individualių poreikių tenkinimas

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai-konsultantai supras skirtingus metodus ir įrankius, kaip atsižvelgti į individualius besimokančių moterų poreikius, bus mokomi, kaip konsultavimo metu atvirai aptarti individualius besimokančios moters poreikius, padėti moterims įsivertinti silpnąsias ir stipriąsias puses siekiant jų tikslų, aptarti su besimokančiomis moterimis, ar karjeros pokyčiai siekiant dirbti skaitmeniniame sektoriuje atitinka jų poreikius.

Nediskriminacinės kalbos naudojimas dirbant su besimokančiomis moterimis

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai-konsultantai supras nediskriminacinės kalbos vartojimo svarbą konsultavimo procese; bus mokoma, kaip atskirti žeidžiantį ir tinkamą, nediskriminacinį žodyną, visapusiškai pagarbiai elgtis su nepalankioje padėtyje esančiomis besimokančiomis moterimis, vartoti įtraukią kalbą (t. y.: vengti terminų ar juokelių apie lytį, rasę ar etninę priklausomybę), aptarti su besimokančiomis moterimis būtinybę vengti diskriminacinio žodyno, bendraujant su kitoms dalyvėmis ypač dirbant grupėje.

 • Siekiant, kad nuotolinio mokymosi procesas būtų patrauklesnis ir interaktyvesnis bei užtikrinti galimybę pasitikrinti įgytas žinias, bus pateiktas savęs vertinimo klausimynas su mažiausiai keturiais uždarais klausimais apie kiekvieną iš aukščiau apibrėžtų šios kompetencijos įgūdžių.
 • Besimokantiems suaugusiųjų švietėjams pateikiamos naudingos nuorodos anglų ir gimtąja kalbomis, siekiant toliau gilinti žinias apie kompetenciją „Pasitikėjimu grįsto ryšio su besimokančiomis moterimis kūrimas“.

7.3. Efektyvus bendravimas su besimokančiomis moterimis

Teorinis pagrindas

Suaugusiųjų švietėjo-konsultanto kompetencija “Efektyvaus bendravimo su besimokančiomis moterimis” yra gebėjimas elgtis paprastai, teisingai ir efektyviai ugdymo proceso metu.

Kompetencija grindžiama įvairių veiksnių, darančių įtaką efektyviam bendravimui, žiniomis, taip pat metodais ir priemonėmis, leidžiančiomis efektyviai bendrauti apie besimokančių moterų, ypač esančių nepalankioje padėtyje, poreikius ir norus (Know your Audience! A smart guide for analyzing your learners’ needs, 2016). Efektyvus bendravimas yra labai svarbus gebėjimas konsultavimo procese ir yra pagrįstas aktyvaus klausymo technikos žiniomis bei besimokančiųjų pranešimų priėmimu ir analize (Use Active Listening to Coach Others, 2019). Įvairių verbalinio ir neverbalinio bendravimo tipų žinojimas (8 Important Types of Nonverbal Communication, 2020) apima supratimą, kaip konsultantas turi išreikšti konkrečią žinią taip, kad ji būtų priimtina besimokančioms moterims iš skirtingų kultūrų.

Žinios apie teisingo grįžtamojo ryšio būdus (Roland and Frances Bee, 1996) yra svarbios ir padeda užtikrinti efektyvų bendravimą konsultavimo proceso metu. Empatija, supratimas, tolerancija ir priėmimas taip pat turi didelę reikšmę bendraujant, siekiant skatinti besimokančių moterų saviraišką.

Siekiant tobulinti ir ugdyti suaugusiųjų švietėjo-konsultanto kompetenciją „Efektyvus bendravimas su besimokančiomis moterimis“, mokymo kurso metu bus ugdomi šie pagrindiniai įgūdžiai:

 • Besimokančių moterų poreikių ir norų analizavimas
 • Aktyvus klausymas konsultavimo proceso metu
 • Besimokančių moterų saviraiškos skatinimas
 • Supratimas, kaip svarbu teikti grįžtamąjį ryšį ugdymo proceso metu
 • Tinkamas neverbalinio bendravimo naudojimas

Besimokančių moterų poreikių ir norų analizavimas

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai bus mokomi, kaip suvokti ir analizuoti besimokančios moters poreikius ir norus, keičiant karjerą skaitmeninio sektoriaus srityje, apibrėžti būdus ir ypatumus, kaip kalbėti apie nepalankioje padėtyje esančių besimokančiųjų moterų poreikius ir norus, sutelkti dėmesį į tai, ką sako besimokanti moteris ir neprimesti savo tikslų, poreikių ir vizijų, apibrėžti besimokančiųjų rūpesčius, tikslus, vertybes ir įsitikinimus, naudoti įvairius klausimus, kurie leistų besimokančiajai geriau suprasti savo norus.

Aktyvus klausymasis konsultavimo proceso metu

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai supras, kaip pagerinti savo aktyvaus klausymosi gebėjimus, bus mokomi, kaip nustatyti aktyvaus klausymosi kliūtis, supras aktyvaus klausymo svarbą veiksmingam besimokančiųjų moterų konsultavimo procesui, gebės naudotis aktyvaus klausymosi technikas, mokės tinkamai reaguoti į besimokančiųjų balso toną ir kūno kalbą, gebės aptart besimokančios moters mintis ir idėjas, kylančias pokalbio metu.

Besimokančių moterų saviraiškos skatinimas

Šio įgūdžio ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai supras, ką reiškia saviraiška, mokės paaiškinti besimokančiosioms saviraiškos svarbą, gebės pritaikyti techniką saviraiškai ugdyti, skatinti besimokančių moterų saviraišką.

Supratimas, kaip svarbu teikti grįžtamąjį ryšį ugdymo proceso metu

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai supras konstruktyvaus grįžtamojo ryšio reikšmę konsultavimo procese, bus mokomi, kaip teikti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį, užtikrinti abipusį bendravimą, siekiant nustatyti problemas ir ieškoti sprendimų, naudoti metaforas ir analogijas, siekiant iliustruoti požiūrį, naudoti tinkamą kalbą, pritaikytą prie besimokančios moters kalbos.

Tinkamas neverbalinio bendravimo naudojimas

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai supras neverbalinio bendravimo būdus, neverbalinio bendravimo naudojimo konsultavimo procese svarbą, galimas neverbalinio bendravimo kliūtis bendraujant su besimokančiosiomis skirtingų kultūrų moterimis. Bus mokoma, kaip pasirinkti tinkamus neverbalinio bendravimo būdus, siekiant užtikrinti, kad besimokančiosios moterys gerai jaustųsi (pvz., „atvira“ ir pozityvi kūno kalba, suteikianti asmeninę erdvę, tinkamas akių kontaktas, ir kt.).

 • Siekiant, kad nuotolinio mokymosi procesas būtų patrauklesnis ir interaktyvesnis bei užtikrinti galimybę pasitikrinti įgytas žinias, bus pateiktas savęs vertinimo klausimynas su mažiausiai keturiais uždarais klausimais apie kiekvieną iš aukščiau apibrėžtų šios kompetencijos įgūdžių.
 • Besimokantiems suaugusiųjų švietėjams pateikiamos naudingos nuorodos anglų ir gimtąja kalbomis, siekiant toliau gilinti žinias apie kompetenciją „Efektyvus bendravimas su besimokančiomis moterimis“.

7.4. Mokymosi ir jo siekiamų rezultatų moderavimas

Suaugusiųjų švietėjo-konsultanto kompetencija „Mokymosi ir jo siekiamų rezultatų moderavimas“ yra gebėjimas veikti kaip pagalbininkui ir organizatoriui, teikiant išteklius ir paramą besimokantiesiems.

Ši kompetencija grindžiama pagrindinių sėkmingo mokymosi aspektų žiniomis, kai suaugusiųjų švietėjas-konsultantas teikia paramą besimokančioms moterims ir padeda joms formuluoti savo mokymosi tikslus ir pasiekimus (ICF Competencies Facilitating Learning and Result). Tinkamų motyvacijos metodų, skatinančių besimokančiąsias mokytis, žinojimas (Wilcox, 2008) apima supratimą, kaip moderuoti mokymąsi, o tai turės didelę įtaką besimokančioms moterims kuriant sėkmingus mokymosi rezultatus. Žinios apie įvairius mokymosi stilius (Reid, 2005) apima supratimą apie būtinybę siūlyti skirtingus mokymosi metodus, atsižvelgiant į besimokančių moterų gebėjimus mokytis.

Veiksmingo moderavimo išmanymas naudojant vaidmens modelio (What is role modelling?) ir gerosios praktikos pavyzdžius (Best Practices) apima supratimą apie šių metodų svarbą ir gebėjimą juos taikyti moderavimo proceso metu.

Veiksmų plano (The Easy Guide to Developing an Effective Action Plan) rengimo suvokimas apima supratimą, kaip svarbu teikti paramą besimokančioms moterims kuriant veiksmų planus siekiant įsidarbinti skaitmeniniame sektoriuje.

Siekiant tobulinti ir ugdyti suaugusiųjų švietėjo-konsultanto kompetenciją “Mokymosi ir jo siekiamų rezultatų moderavimas“ mokymosi kurso metu bus ugdomi šie pagrindiniai įgūdžiai:

 • Pagrindinių sėkmingo mokymosi aspektų supratimas
 • Tinkamų motyvacijos metodų taikymas, skatinant moteris mokytis
 • Skirtingų mokymosi metodų naudojimas atsižvelgiant į besimokančios moters gebėjimus mokytis
 • Veiksmingas moderavimas naudojant vaidmens modelius ir gerosios praktikos pavyzdžius
 • Gebėjimas skatinti besimokančiąsias parengti veiksmų planus, kad būtų pasiekti norimi rezultatai.

Pagrindinių sėkmingo mokymosi aspektų supratimas

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai-konsultantai supras sėkmingo mokymosi veiksnių įvairovę, bus mokomi, kaip atpažinti mokymosi problemas, paaiškinti besimokančioms moterims, kaip sėkmingai mokytis, diskutuoti su besimokančiomis moterimis apie savidisciplinos svarbą organizuojant savo mokymosi procesą, paaiškinti besimokančiosioms noro rizikuoti ir mokytis iš savo klaidų svarbą, aptarti su besimokančiosiomis bendravimo su jas supančiu pasauliu svarbą, nukreipti besimokančiąsias moteris į klausimų kėlimo svarbą.

Tinkamų motyvacijos metodų taikymas, skatinant moteris mokytis

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai-konsultantai supras motyvacijos mokytis ir įgyti įgūdžių, reikalingų įsidarbinti skaitmeniniame sektoriuje, stokos priežastis ir bus mokomi, kaip padėti besimokančioms pasirinkti tinkamą motyvacijos metodą, paaiškinti moterims vidinės motyvacijos svarbą norint įgyti įgūdžių, reikalingų įsidarbinti skaitmeniniame sektoriuje, išlaikyti besimokančių moterų savivertę ir skatinti jas įveikti mokymosi kliūtis ir problemas.

Skirtingų mokymosi metodų naudojimas atsižvelgiant į besimokančios moters gebėjimus mokytis

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai-konsultantai supras mokymosi metodų, kuriuos galima pasiūlyti besimokančiosioms, įvairovę, bus mokomi nustatyti pagrindines besimokančių moterų stipriąsias mokymosi ir augimo puses, nukreipti besimokančiąsias padedant joms pasirinkti tinkamiausius mokymosi būdus (klausytis, skaityti, diskutuoti, mokytis dirbant), siūlyti tinkamus mokymosi metodus, atsižvelgiant į besimokančios moters gebėjimus, nustatyti, kokios yra svarbiausios asmeniui mokymosi temos, kalbant „skaitmeninę rinką“.

Veiksmingas moderavimas naudojant vaidmens modelius ir gerosios praktikos pavyzdžius

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai-konsultantai supras vaidmens modelio metodo svarbą besimokančiai moteriai siekti teigiamų pokyčių savo gyvenime, bus mokomi, kaip moderavimo procese naudoti vaidmens modelio metodą, skatinti besimokančią moterį aptarti galimybę sekti geruoju pavyzdžiu, atpažinti ir rinkti gerosios praktikos pavyzdžius, atsižvelgiant į besimokančiosios poreikius ir situaciją, palengvinant procesą naudoti gerosios praktikos pavyzdžius, skatinti besimokančias moteris ieškoti gerosios patirties pavyzdžių internete ar kituose šaltiniuose ir aptarti galimybę jais vadovautis.

Gebėjimas skatinti besimokant parengti veiksmų planus, kad būtų pasiekti norimi rezultatai

Šių įgūdžių ugdymo procese suaugusiųjų švietėjai-konsultantai supras, kaip svarbu parengti veiksmų planus norint pasiekti norimų rezultatų, bus mokomi, kaip paaiškinti besimokančiosioms, kaip parengti veiksmų planą, naudojant siūlomą formatą, skatinti besimokančias moteris ieškoti įvairių atvirų švietimo išteklių ir mokamų kursų skaitmeniniame sektoriuje, kurie galėtų būti įtraukti į jų veiksmų planus, siekiant pagerinti skaitmeninius įgūdžius, reikalingus rezultatams pasiekti, ir teikti paramą besimokančioms moterims rengiant veiksmų planus siekiant įsidarbinti skaitmeniniame sektoriuje.

 • Siekiant, kad nuotolinio mokymosi procesas būtų patrauklesnis ir interaktyvesnis bei užtikrinti galimybę pasitikrinti įgytas žinias, bus pateiktas savęs vertinimo klausimynas su mažiausiai keturiais uždarais klausimais apie kiekvieną iš aukščiau apibrėžtų šios kompetencijos įgūdžių.
 • Besimokantiems suaugusiųjų švietėjams pateikiamos naudingos nuorodos anglų ir gimtąja kalbomis, siekiant toliau gilinti žinias apie kompetenciją „Mokymosi ir jo siekiamų rezultatų moderavimas“.

III modulio pabaigoje pateikiamas savirefleksijos klausimų rinkinys.

8. Konsultavimo procesas ir mokymo planas

Mokymo plane pristatomas besimokančių moterų konsultavimo pereinamuoju laikotarpiu siekiant įsidarbinant skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje procesas. Šis novatoriškas procesas apima atvirų švietimo išteklių (AŠI) rinkinio moterims naudojimą: „Kodėl man svarbu persikvalifikuoti darbui skaitmeniniame sektoriuje?“

Rinkinį sudaro:

 • Interaktyvūs skaitiniai „Moterų ir vyrų lygybės darbo rinkoje ABC“.
 • Skaitmeninės istorijos „Sėkmingos moterys skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje“ (20 skaitmeninių istorijų).
 • Kvalifikavimo arba perkvalifikavimo darbui skaitmeniniame sektoriuje programų rinkinys
 • Veiksmų planas „Tolesni mano žingsniai siekiant įsidarbinti skaitmeniniame sektoriuje“.

Konsultavimo proceso metu atsižvelgiama ir į besimokančių moterų, esančių nepalankioje padėtyje ir turinčių mažiau galimybių, poreikius. Suaugusiųjų švietėjai mokymo metu bus mokomi atsižvelgti į šios tikslinės grupės poreikius. Sėkmės istorijose besimokančioms nepalankioje socialinėje ar ekonominėje padėtyje esančioms moterims moterims pateikiami vaidmens modeliai.

Mokymo planas yra sudarytas taip, kad padėti suaugusiųjų švietėjams-konsultantams įgyvendinti konsultavimo procesą kaip mišrų mokymosi procesą, naudojant atvirkštinio mokymosi metodiką. Tai reiškia, kad suaugusiųjų švietėjas-konsultantas suteiks besimokančioms moterims galimybę savarankiškai mokytis naudojant sukurtus AŠI ir tuo pagrindu skatins diskusijas su besimokančiosiomis. Vaidmens modelio metodas taip pat bus naudojamas organizuojant konsultavimo procesą remiantis AŠI – „Sėkmingos moterys skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje“. Remiantis šiomis istorijomis rekomenduojama organizuoti diskusiją naudojant klausimus savirefleksijai, pateiktus kiekvienoje istorijoje. Numatyta konsultavimo proceso trukmė yra 28 akad. Valandos, t.y. penki užsiėmimai: trys tiesioginės konsultacijos ir dvi nuotolinės sesijos, skirtos savarankiškam mokymuisi. Tačiau suaugusiųjų švietėjas-konsultantas gali pritaikyti planą besimokančiųjų poreikiams ir jį pertvarkyti (rengiant daugiau ar mažiau mokymosi sesijų). Yra dvi galimybės organizuoti konsultavimo procesą – asmeninis konsultavimas (vienas su vienu) ir grupinis konsultavimas (vienas konsultantas 4-5 besimokančioms moterims). Grupinio konsultavimo atveju taip pat gali būti taikomas dialoginės grupės metodas.

NR. Sesijos tipas Trukmė
(*akad. val.)
Turinys/Temos
1 Tiesioginis mokymasis 4 ● Dalyvių supažindinimas, jų lūkesčių išsiaiškinimas.

● Pagrindinių konsultavimo proceso tikslų apibūdinimas.

● Situacijos skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje Europos ir nacionaliniame lygmenyje pristatymas.

● „Smegenų šturmas“ / diskusijos moterų dalyvavimo skaitmeniniame sektoriuje tema, remiantis kliūtimis, su kuriomis susiduria moterys.

● Užduočių nuotoliniam mokymuisi aptarimas: Interaktyvūs skaitiniai „Moterų ir vyrų lygybės darbo rinkoje ABC“ ir skaitmeninės istorijos „Sėkmingos moterys skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje“ (20 skaitmeninių istorijų).

2 Nuotolinis

mokymasis naudojant platformą

8 ✓ Išsamus interaktyvių skaitinių „Moterų ir vyrų lygybės darbo rinkoje ABC“ studijavimas

✓ Skaitmeninių istorijų analizė „Sėkmingos moterys skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje“, siūloma raštu atsakyti į savirefleksijos klausimus.

3 Tiesioginis mokymasis 4 ● Diskusijos apie situaciją skaitmeniniame sektoriuje besimokančių moterų požiūriu, apibrėžiant kliūtis ir skatinant teigiamus gyvenimo pokyčius.

● Atsiliepimai apie sėkmės istorijas. Besimokančiųjų moterų galimybių jomis vadovautis aptarimas.

● Įvairių persikvalifikavimo galimybių siekiant įsidarbinti skaitmeniniame sektoriuje pristatymas.

● Užduočių nuotoliniam mokymuisi aptarimas: naudojimasis kvalifikacijos kėlimo (perkvalifikavimo) mokymo programų skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje rinkiniu, siekiant sužinoti besimokančios moters mokymosi galimybes atsižvelgiant į jos išsilavinimą.

4 Nuotolinis

mokymasis naudojant platformą

8 ✓ Išsamus kvalifikacijos tobulinimo (perkvalifikavimo) mokymo programų skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje rinkinio studijavimas.

✓ Veiksmų plano „Tolesni mano žingsniai siekiant įsidarbinti skaitmeniniame sektoriuje“ sudarymas remiantis pastebėjimais apie tinkamą besimokančiajai perkvalifikavimo programą.

5 Tiesioginis mokymasis 4 ● Baigiamoji sesija:

● Diskusijos apie perkvalifikavimo programų analizę.

● Veiksmų plano „Tolesni mano žingsniai siekiant įsidarbinti skaitmeniniame sektoriuje“ analizavimas.

● Dalyvių atsiliepimai apie tai, kiek programa atitiko jų lūkesčius.

● Konsultavimo ir jo įtakos besimokančiosios planams įvertinimas.

IŠ VISO 28

9. Mokymosi rezultatai

Kurso pabaigoje suaugusiųjų švietėjai gebės:

 • suprasti moterų įsidarbinimo svarbą skaitmeniniame sektoriuje;
 • suprasti kaip skatinti moterų ir vyrų lygybę siekiant mokytis ir įsidarbinant su skaitmeninėms technologijomis susijusiuose darbuose
 • motyvuoti nepalankioje padėtyje esančias moteris persikvalifikuoti skaitmeninio sektoriaus darbams,
 • naudoti veiksmingas konsultavimo ir motyvavimo strategijas siekiant motyvuoti moteris persikvalifikuoti į skaitmeninį darbo rinkos sektorių

10. Mokymo ir mokymosi strategijos

Atvirkštinio mokymosi metodika mokymo kurse „Go-Digital“ yra pagrįsta mišraus mokymosi metodu taikant novatorišką „apverstos klasės“ scenarijų. Besimokantieji yra suaugusiųjų švietėjai, norintys tapti konsultantais. Mokymo procese moderatorius paskatina besimokančiuosius patiems atlikti pradinę nuotolinio mokymosi medžiagos analizę. Atlikę savarankiško mokymosi užduotis, besimokantieji tiesioginių susitikimų metu aptaria rezultatus su moderatoriumi. Taigi mokymo procesas apima tradicinį mokymąsi ir nuotolinį mokymąsi internetu. Siūlomas mokymo planas pateiktas 11 dalyje.

Mokymo kursas „Go-Digital“ bus pristatomas kaip masinis atviras internetinis kursas (MAIK), kuris leidžia įgyvendinti aukščiau apibrėžtą atvirkštinio mokymo metodiką. Kiti MAIK naudojimo mokymosi strategijoje pranašumai yra šie:

 • lankstumas, kai besimokantieji mokosi jiems tinkamoje vietoje;
 • nemokama mokymosi prieiga ir neribotas dalyvavimas;
 • neatidėliotinas grįžtamasis ryšys, pateiktas besimokančiajam atlikus interaktyvius ir suprogramuotus internetinius pratimus;
 • galimybė naudoti „apverstos klasės“ mokymo modelį;
 • dalyviams iš nutolusių vietovių yra galimybė prisijungti prie tiesioginių sesijų naudojant vaizdo konferencijų priemones, tokias kaip „Skype“, ZOOM, „Messenger“, „WhatsApp“, „Google“ susitikimai.

Interaktyvumas, naudojant aktyvaus mokymosi metodus ir naujas IRT technologijas, siekiant įtraukti besimokančiuosius. Be skaitinių ir interaktyvių internetinių užduočių, MAIK taip pat suteikia platformą interaktyviems forumams ir sertifikuotų moderatorių duomenų bankui. Besimokančiųjų MAIK rezultatus galima lengvai stebėti naudojant duomenis, užfiksuotus kurso pradžioje. MAIK taip pat suteikia galimybę mokytis individualiai (vienas besimokantysis su vienu moderatoriumi) ir grupėje (konsultantas dirbs su besimokančiųjų grupe).

11. Vertinimo strategija

Vertinimo strategija, skirta pripažinti suaugusiųjų švietėjų-konsultantų kompetencijas, įgytas mokymo kurso „Go-Digital“ metu, yra pagrįsta savęs vertinimo testu, kuris yra pateikiamas projekto svetainėje kaip atviras švietimo išteklius. Į įsivertinimo testą įeina mažiausiai 30 uždarų klausimų, po penkis kiekvienai iš šešių kompetencijų, ugdomų mokymo kurse „Go-Digital“. Vertinimo strategija apima du etapus: pirminį ir vėlesnį vertinimą, ir tai leidžia apibrėžti mokymo kurso poveikį ugdant minėtas kompetencijas. Sėkmingai atlikę testą vėlesniojo vertinimo etape, besimokantieji gaus skaitmeninį ženklelį „Moterų įsidarbinimo su skaitmeninėms technologijomis susijusiuose darbuose konsultantas“.

Pasibaigus mokymosi procesui, skaitmeninis ženklelis rodomas MAIK ir turi metaduomenis, kad informacija apie ženklelį būtų perduodama visiems, norintiems jį patvirtinti ar sužinoti daugiau apie juo žymimą pasiekimą.

Ši vertinimo strategija skirta pagerinti neformaliu būdų įgytų Moterų įsidarbinimo STSD konsultanto kompetencijų pripažinimą.

12. Mokymo kurso „Go-Digital“ planas

Mokymų planas yra parengtas siekiant padėti organizuoti suaugusiųjų švietėjų, norinčių tapti moterų įsidarbinimo su skaitmeninėms technologijomis susijusiuose darbuose konsultantais, mokymus.

Šis planas pateikia laipsnišką mišraus mokymosi proceso apžvalgą, naudojant atvirkštinę mokymo metodiką, apibrėžtą 9 dalyje.

Nr. Metodas Trukmė (*akad. val.) Turinys/Temos
1 Tiesioginis mokymasis 6 ● Susipažinimas

● Besimokančiųjų lūkesčių išsiaiškinimas

● Įžanginis „minčių lietus“ apie moterų dalyvavimo skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje kliūtis

● Įvadas į mokymo kursą „Go-Digital“ skirtą suaugusiųjų švietėjams

● Pradinis suaugusiųjų švietėjų, norinčių tapti konsultantais, kompetencijų įsivertinimas

● Įvadas į I ir II Modulius

● Užduotys savarankiškam mokymuisi internetu

2 Nuotolinė sesija 12 ✓ Savarankiškas I ir II Modulių studijavimas. Testų atlikimas ir rezultatų atsispausdinimas diskusijoms tiesioginės sesijos metu.

✓ Savirefleksija pagal I ir II Modulių pabaigoje esančius klausimus.

3 Tiesioginis mokymasis 6 ● Grupinio darbo užduotis, susijusi su I Moduliu bei diskusijos, naudojant klausimus savirefleksijai.

● Grupinio darbo užduotis, susijusi su II Moduliu bei diskusijos, naudojant klausimus savirefleksijai.

● „Minčių lietus“ apie konsultavimo proceso supratimą.

● Įvadas į III Modulį (submoduliai I-IV)

● AŠI rinkinio pristatymas. Vienos sėkmės istorijos analizė, „Atsiliepimų lapo“ užpildymas.

4 Nuotolinė sesija 30 ✓ Savarankiškas III Modulio (1-4 submodulių) studijavimas. Testų atlikimas ir atspausdinimas diskusijoms tiesioginės sesijos metu. Savirefleksija pagal submodulių 3.1, 3.2, 3.3 and 3.4 pabaigoje esančius klausimus.

✓ Mokymosi plano, skirto konsultavimo procesui (submodulis 3.5), analizė.

✓ Užduočių iš AŠI rinkinio atlikimas ir visų OER „Atsiliepimų lapų“ užpildymas, su tikslu atsinešti juos į tiesioginio mokymosi sesiją.

5 Tiesioginis mokymasis 4 ● Grupinio darbo pratybos, susijusios su III Moduliu, 1-4 submoduliais, diskusijos, naudojant klausimus savirefleksijai.

● Mokymosi plano aptarimas. AŠI rinkinio svarbos analizė konsultavimo proceso palengvinimui (remiantis grįžtamojo ryšio forma, kurią užpildo besimokantieji).

6 Tiesioginis mokymasis 2 Baigiamoji sesija:

● Pakartotinis mokymo kurso „Go-Digital“ metu įgytų kompetencijų įsivertinimas siekiant jų pripažinimo.

● Skaitmeninis ženklelis “Moterų įsidarbinimo su skaitmeninėmis technologijomis susijusiuose darbuose, propaguojant lyčių lygybę darbo rinkoje, konsultantas”.

IŠ VISO 60

MAIK taip pat suteikia platformą interaktyviems forumams ir sertifikuotų moderatorių duomenų bankui. Besimokančiųjų MAIK rezultatus galima lengvai stebėti naudojant duomenis, užfiksuotus mokymosi kurso pradžioje.

13. Mokymo ir mokymosi priemonės

Suaugusiųjų švietimo įstaigos, kurios organizuos mokymo kursus „Go-Digital“ pagal parengtą mokymo planą, turėtų užtikrinti patogią mokymosi aplinką, techninę įrangą ir priemones, reikalingas mokymo ir mokymosi procesui, pagrįstam mišraus mokymosi metodu, užtikrinti:

 • klasėje turi būti projektorius ir kompiuteris su galimybe susitikimuose naudoti „PowerPoint“;
 • prieiga prie asmeninių kompiuterių, interneto jungtis, prieiga prie MAIK projekto „Go-Digital“ svetainėje: godigital.lmlo.lt;
 • kitos organizacinės priemonės tiesioginiams susitikimams (lenta, dalomoji medžiaga, popierius ir kt.).

„Go-Digital“ mokymo kurso dėstytojai turėtų būti atitinkamai pasirengę mokymo procesui.

Jie turėtų:

 • mokėti sukurti psichologiškai draugišką mokymosi aplinką;
 • būti susipažinę su auditorija ir suvokti jų poreikius bei lūkesčius;
 • gerai suprasti besimokančiojo kompetencijų vertinimo svarbą ir tolesnio jų patvirtinimo naudą;
 • turėti žinių ir patirties mokant lyčių lygybės tema;
 • turėti patirties organizuojant ir vykdant konsultavimo procesą;
 • turėti žinių ir įgūdžių organizuoti el. mokymosi sesijas naudojant MAIK;
 • gerai išmanyti mokymo turinį (I-III moduliai);
 • turėti esminių asmeninių savybių: turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti tolerantiškiems, mokėti motyvuoti besimokančiuosius mokytis;
 • turėti gerus moderavimo įgūdžius, tokius kaip: gebėjimas inicijuoti diskusijas, klausti nuomonės, teikti ir priimti grįžtamąjį ryšį, pateikti apibendrintus atsakymus ir kt.

14. Šaltiniai

 1. 8 Important Types of Nonverbal Communication, 2020. Retrieved from the web-site: https://www.masterclass.com/articles/important-types-of-nonverbal-communication#what-is-nonverbal-communication
 2. Carly Anderson, 2020. Types of Trust in coaching relation. Retrieved from the web-site: https://carlyanderson.com/types-of-trust-in-a-coaching-relationship
 3. Digital Sector Economic Estimates, 2016. Retrieved from the web-site: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/503666/Digital_Sector_Economic_Estimates_-_January_2016_Revised.pdf
 4. EIGE Gender Statistics Database, 2019. Retrieved from the web-site: https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/data-talks
 5. Eric Parsloe, Melville Leedham, 2017. Coaching and mentoring. Practical techniques for developing learning and performance (Edited by Diane Newell). Retrieved from website: https://books.google.ro/books?hl=ro&lr=&id=oU2iDQAAQBAJ& oi=fnd&pg=PR5&dq=coaching+techniques+%2B+europe&ots=XUXd-fAuz8&sig=KvkGQtmC5-Ri4z_42Iv8fUuLA5w&redir_esc=y#v=onepage&q=coaching%20techniques%20%2B%20europe&f=false
 6. EU Employment framework directive (2000/78/EC). Retrieved from website: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=166&langId=en
 7. EU General Data Protection Regulation (GDPR). The European Parliament and the Council of EU, 2016. Retrieved from website: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679
 8. EU Racial equality directive (2000/43/EC). Retrieved from website: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0043
 9. European Commission, 2018. Study on Women in the Digital Age. Retrieved from the web-site: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/increase-gender-gap-digital-sector-study-women-digital-age
 10. European Commission, 2020. Gender Equality Strategy 2020-2025. Retrieved from the web-site https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A152%3AFIN.
 11. European Institute for Gender Equality (EIGE), 2017. Gender segregation in education, training and the labour market. Retrieved from the web-site: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14624-2017-ADD-2/en/pdf
 12. How to Decrease Gender Pay Gap in 7 Steps, 2019. Retrieved from the web-site: https://www.market-inspector.co.uk/blog/2017/06/decrease-gender-pay-gap
 13. James Flaherty, 2010. Coaching: Evoking Excellence in Others. Third edition. SBN 10: 1856178161 / ISBN 13: 9781856178167. Published by Routledge, 2011.
 14. John Whitehead, 2015. What is Trust in the Coaching Relationship? Retrieved from the web-site https://johnkwhitehead.ca/what-is-trust-in-the-coaching-relationship /
 15. Know your Audience! A smart guide for analyzing your learners’ needs, e-learning, 2016. Retrieved from the web-site: https://www.efrontlearning.com/blog/2016/10/guide-learners-needs-analysis.html
 16. Qing Wang, 2018. Coaching Psychology for Learning– Facilitating Growth in Education. ISBN-13: 978-1138047938/ISBN-10: 1138047937, Published by Routledge, 2018.
 17. Roland and Frances Bee, Constructive feedback, 1996. Retrieved from: https://books.google.pl/books?hl=lt&lr=&id=fFLX0vssr7kC&oi=fnd&pg=PA852927457&dq=importance+of+constructive+feedback+in+coaching&ots=zwoXXk-3IJ&sig=jyvF6qDkWXcc7X9rEjsb5jj7rgk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true
 18. The Council of EU, 2011. European Pact for Gender Equality 2011–2020. Retrieved from the web-site https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011XG0525%2801%29
 19. The European Parliament and the Council of EU, 2019, Directive (EU) 2019/1158 on work-life balance. Retrieved from the web-site https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
 20. The gender pay gap situation in the EU, 2017. Retrieved from the web-site: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_lt
 21. The professional charter for coaching and mentoring, 2011. Retrieved from website: https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/142-private-act–2.pdf
 22. United Nations, 1979. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Retrieved from the web-site https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
 23. Use Active Listening to Coach Others, 2019. Retrieved from the web-site: https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/coaching-others-use-active-listening-skills/
 24. ICF Competencies Facilitating Learning and Result; retrieved from the web-site http://resultscoachingglobal.com/icf-competencies/
 25. Gavin Reid, (2005) Learning Styles and Inclusion. SAGE, ISBN: 9781412910644
 26. Luke Wilcox (2018) Top 5 Strategies for Motivating Students. Retrieved from the web-site https://www.nbpts.org/top-5-strategies-for-motivating-students/
 27. What is role modelling? Retrieved from the web-site https://www.nursingtimes.net/roles/nurse-educators/role-modelling-as-a-teaching-method-for-student-mentors-28-06-2005/
 28. Best Practices in Education. Retrieved from the web-site https://www.cloud.edu/Assets/pdfs/assessment/inst.%20strategy_best%20practices%20in%20education.pdf
 29. The Easy Guide to Developing an Effective Action Plan. Retrieved from the web-site https://creately.com/blog/diagrams/how-to-write-an-action-plan/

15. 1 priedas. Kompetencijų, įgūdžių ir gebėjimų sąrašas

 1. Specifinė kompetencija: Moterų ir vyrų lygybės supratimas
Įgūdis Gebėjimai ir pajėgumai
 1. Informuotumas apie diskriminaciją dėl lyties ir daugialypę diskriminaciją
Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● analizuoti ir suprasti antidiskriminacinius tarptautinius ir nacionalinius teisės aktus,

● atpažinti diskriminaciją lyties aspektu,

● atskirti tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją,

● atpažinti daugialypę diskriminaciją (pvz., amžių ir lytį, rasę ir lytį)

● analizuoti statistinius duomenis apie diskriminaciją dėl lyties ir daugialypę diskriminacija ES ir savo šalyje

● analizuoti, kaip elgtis diskriminacijos atveju, bei kaip kovoti su diskriminacija.

 1. Antidiskriminacinio elgesio demonstravimas mokymosi aplinkoje
Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● atpažinti diskriminacijos dėl lyties atvejus mokymosi aplinkoje,

● atpažinti daugialypės diskriminacijos atvejus mokymosi aplinkoje,

● vengti diskriminacinio elgesio besimokančių moterų atžvilgiu,

● tinkamai reaguoti į bet kokias diskriminacines situacijas mokymosi aplinkoje,

● analizuoti ir užkirsti kelią diskriminuojančiam besimokančiųjų elgesiui.

 1. Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros galimybių realizavimas
Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● paaiškinti besimokančioms moterims darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros sampratą,

● parodyti darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo priemonių svarbą moterų karjeros pažangai,

● žinoti darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo priemones, kurių galėtų imtis darbdavys, švietimo organizacijos ir valstybė, siekdamos skatinti lygias moterų ir vyrų galimybes darbo rinkoje,

● propaguoti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros šeimos gyvenime koncepciją,

● paaiškinti vyrų dalyvavimo prižiūrint vaikus ar rūpinantis senyvo amžiaus žmonėmis svarbą,

● su besimokančiomis moterimis aptarti, kokios priemonės yra tinkamos siekiant profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros jų gyvenime.

 1. Galimų kliūčių vienodam moterų dalyvavimui mokymo programose supratimas
Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● nustatyti daug įvairių kliūčių, trukdančių moterims dalyvauti mokymo programose, padedančiose susirasti darbą skaitmeniniame sektoriuje,

● paaiškinti besimokančioms moterims perkvalifikavimo priežastis ir naudą, siekiant pradėti karjerą skaitmeniniame sektoriuje,

● parodyti būdus, kaip besimokančios moterys galėtų įveikti kliūtis kylančias norint įgyti kvalifikaciją reikalingą dirbti skaitmeniniame sektoriuje,

● sustiprinti vienodą moterų dalyvavimą perkvalifikavimo ir mokymo programose, kad jos būtų pasirengusios dirbti skaitmeniniame sektoriuje,

● panaudoti sėkmės istorijas konsultavime.

 1. Lyčių stereotipų darbo rinkoje įsisąmoninimas
Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● atpažinti lyčių stereotipus darbo rinkoje,

● suprasti ir išvengti stereotipų lyties atžvilgiu konsultavimo procese siekiant moterų įsidarbinimo skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje,

● analizuoti išsilavinimo, kvalifikacijos ir perkvalifikavimo vaidmenį siekiant įveikti stereotipus darbo rinkoje,

● analizuoti tradicinių / stereotipinių moterų ir vyrų vaidmenų darbo rinkoje pasekmes,

● paaiškinti būtinybę keisti tradicinius vyrų ir moterų vaidmenis darbo rinkoje,

● analizuoti stereotipus, egzistuojančius siekiant tobulintis ir įsidarbinti skaitmeniniame sektoriuje.

 1. Specifinė kompetencija: Supratimas apie moterų įsidarbinimo su skaitmeninėmis technologijomis susijusiuose darbuose svarbą
Įgūdis Gebėjimai ir pajėgumai
 1. Vertikaliosios ir horizontaliosios segregacijos lyties pagrindu darbo rinkoje suvokimas
Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● suprasti veiksnius, turinčius įtakos vertikaliajai ir horizontaliajai lyčių segregacijai darbo rinkoje;

● analizuoti ES ir projekto partnerių šalių statistinius duomenis, susijusius su lyčių segregacija darbo rinkoje,

● aptarti su besimokančiomis moterimis, kaip jas veikia lyčių segregacija darbo rinkoje,

● atkreipti dėmesį į platesnį socialinį kontekstą, susijusį su segregacija darbo rinkoje.

 1. Supratimas apie priemones siekiant mažinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą darbo rinkoje
Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● suprasti, ką reiškia moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas,

● išanalizuoti statistinius duomenis, įrodančius moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumus ES ir gimtojoje šalyje,

● analizuoti veiksnius, turinčius įtakos atlyginimų skirtumui,

● paaiškinti neigiamą lyčių segregacijos darbo rinkoje įtaką darbo užmokesčio skirtumui,

● paaiškinti besimokančioms moterims darbo užmokesčio skirtumų poveikį moterų pensijoms ir skurdui,

● išanalizuoti atlyginimų skirtumus skaitmeniniame sektoriuje,

● pabrėžti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo mažinimo svarbą ir priemones.

 1. Gebėjimas motyvuoti moterų užimtumą skaitmeniniame sektoriuje
Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● didinti informuotumą apie moterų naudą įsidarbinti skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje,

● paaiškinti finansinę ir moralinę naudą dirbant skaitmeniniame sektoriuje,

● naudoti sektinus pavyzdžius moterų motyvacijai įsidarbinti skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje,

● dalytis istorijomis apie galimybes ir iššūkius,

● pabrėžti, kad pagrindinis skaitmeninės ekonomikos pranašumas yra tai, kad ji leidžia ir skatina nuotolinį darbą. Tai suteikia moterims galimybę geriau derinti motinystę ir karjeros siekimą.

 1. Moterų įsidarbinimo galimybių skaitmeniniame sektoriuje suvokimas
Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● suprasti naujas moterų užimtumo galimybes skaitmeniniame sektoriuje,

● parengti argumentus besimokančioms moterims prisijungti prie skaitmeninio sektoriaus pagal jų išsilavinimo lygį (aukštąjį, aukštesnįjį, profesinį),

● rasti informacijos apie mokymą ar perkvalifikavimą skaitmeniniame sektoriuje atsižvelgiant į besimokančių moterų poreikius ir situaciją,

● padėti dalyvauti perkvalifikavimo kursuose, kuriuos siūlo Užimtumo tarnyba šalies mastu.

 1. Gebėjimas įgalinti moteris kovoti su lyčių diskriminacija darbo rinkoje, ypač skaitmeniniame sektoriuje
Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● atpažinti diskriminacijos atvejus siekiant įsidarbinti skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje,

● analizuoti galimą moterų diskriminaciją siekiant karjeros skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje;

● suprasti metodus ir priemones, leidžiančias besimokančioms moterims daryti teigiamus pokyčius savo gyvenime,

● motyvuoti besimokančias moteris persikvalifikuoti į skaitmeninį darbo rinkos sektorių,

● taikyti vaidmens modelio metodą, siekiant įgalinti besimokančias moteris įsidarbinti skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje.

 • III. Pagrindinė kompetencija: Etikos principų ir profesinių standartų laikymasis konsultuojant besimokančias moteris
Įgūdis Gebėjimai ir pajėgumai
 1. Tinkamų etikos principų besimokančių moterų konsultavimo procese taikymas

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● suprasti konsultavimo etikos principus,

● apibrėžti juos konsultavimo pradžioje,

● tinkamai taikyti konsultavimo etiką ir standartus visose konsultavimo situacijose,

● naudoti atsirandančias technologijas, konsultavimo procese (technologijomis paremtos konsultavimo paslaugos) ir žinoti, kaip jas naudojant taikomi įvairūs etikos standartai,

● aktyviai valdyti bet kokius konsultanto ir besimokančių moterų galios ar statuso skirtumus, kuriuos gali sukelti kultūrinės, santykių, psichologinės ar kontekstinės priežastys.

 1. Profesionalių konsultavimo proceso standartų supratimas
Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● suprasti profesinius konsultavimo standartus,

● gilinti supratimą apie profesinius konsultavimo standartus, naudojant įvairius prieinamus internetinius mokymus nacionalinėmis kalbomis,

● taikyti profesinius konsultavimo standartus,

● paaiškinti besimokančiosioms konsultavimo koncepciją,

● nustatyti konsultavimo lūkesčius ir išlaikyti ribas,

● parengti ir palaikyti veiksmingą konsultavimo planą su besimokančiomis moterimis.

 1. Tinkamų konsultavimo technikų ir metodų dirbant su besimokančiomis moterimis taikymas
Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● suprasti konsultavimo technikų ir metodų įvairovę,

● gilinti žinias apie konsultavimo technikas ir metodus nacionaline kalba, naudojant skirtingus internetinius mokymo kursus,

● sėkmingai taikyti konsultavimo technikas ir metodus, siekiant motyvuoti besimokančias moteris ieškoti darbo skaitmeniniame sektoriuje,

● bendradarbiauti su besimokančiomis moterimis, skatinant jų mąstymo ir kūrybiško mokymosi procesą, maksimaliai išnaudojant savo asmeninį potencialą, užsibrėžti tikslus ir plėtoti veiksmų planus tolesniems žingsniams siekiant užimtumo skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje,

● valdyti konsultavimo proceso pažangą ir atskaitomybę.

 1. ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) žinojimas
Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● suprasti ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą,

● paaiškinti besimokančiosioms ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą,

● konsultavimo praktikoje taikyti ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą,

● laikytis griežčiausio konfidencialumo lygio su visomis šalimis, kaip susitarta,

● prižiūrėti, saugoti ir disponuoti bet kokiais įrašais, įskaitant elektroninius dokumentus, sukurtus konsultavimo proceso metu, užtikrinant konfidencialumą, saugumą ir privatumą bei laikantis visų taikomų įstatymų ir susitarimų.

 1. Pagarba kultūrinei įvairovei
Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● suprasti pagarbos kultūrų įvairovei svarbą ir naudą,

● elgtis atsižvelgiant į kultūrinę aplinką ir besimokančios moters padėtį,

● nustatyti aiškias, tinkamas ir kultūriškai jautrias ribas bendraujant su besimokančiomis moterimis,

● pripažinti skirtingų kultūrinių išraiškų pagrįstumą bendraujant su besimokančiomis moterimis.

 1. Pagrindinė kompetencija: Pasitikėjimu grįsto ryšio su besimokančiomis moterimis kūrimas
Įgūdis Gebėjimai ir pajėgumai
 1. Abipusės pagarbos ir pasitikėjimo su besimokančiomis moterimis kūrimas
Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● Suprasti pasitikėjimu pagrįstų santykių tipus;

● Apibrėžti abipusės pagarbos ir pasitikėjimo kūrimo veiksnius;

● kurti abipuse pagarba ir pasitikėjimu pagrįstus santykius su besimokančiosiomis,

● Sukurti saugią ir palaikančią mokymosi aplinką,

● Leisti besimokančioms moterims pajausti, kad gerbiate jų nuomonę,

● Parodyti teigiamą požiūrį į besimokančias moteris be nekonstruktyvios kritikos ir neigiamų komentarų.

 1. Nuoširdus rūpestis besimokančių moterų gerove ir ateitimi

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● atvirai kalbėti apie besimokančių moterų problemas, esamą situaciją,

● padėti besimokančioms moterims apibrėžti savo ateities tikslus,

● parodyti besimokančiosioms perspektyvas įsidarbinti skaitmeniniame sektoriuje ir būtinybę įgyti tam naudingų įgūdžių;

● parodyti empatiją.

 1. Kuriami atviri, lankstūs ir pasitikėjimu pagrįsti santykiai su besimokančiomis moterimis
Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● suprasti pagrindinius gerų santykių su besimokančia moterimi kūrimo principus,

● aptarti ir apibrėžti tinkamus besimokančiajai santykius,

● aptarti ir apibrėžti tinkamą besimokančių moterų santykių kodą,

● taikyti atvirą, lankstų ir pasitikintį bendravimo stilių,

● prireikus suteikti paramą besimokančioms moterims,

● elgtis draugiškai, bet pagarbiai.

 1. Besimokančių moterų individualių poreikių tenkinimas
Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● supras skirtingus metodus ir įrankius, padedančius atsižvelgti į individualius besimokančių moterų poreikius,

● atvirai aptarti individualius besimokančios moters poreikius konsultavimo metu,

● padėti moterims įsivertinti silpnąsias ir stipriąsias puses siekiant tikslų,

● aptarti su besimokančiomis moterimis, ar karjeros pokyčiai siekiant dirbti skaitmeniniame sektoriuje atitinka jų poreikius.

 1. Nediskriminacinės kalbos naudojimas dirbant su besimokančiomis
  moterimis
Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● suprasti nediskriminacinės kalbos vartojimo svarbą konsultavimo procese;

● atskirti žalingą ir tinkamą, nediskriminacinį žodyną,

● visapusiškai pagarbiai elgtis su nepalankioje padėtyje esančiomis besimokančiomis moterimis,

● vartoti įtraukią kalbą (t. y.: vengti terminų ar juokelių apie lytį, rasę ar etninę priklausomybę),

● aptarti su besimokančiomis moterimis būtinybę vengti diskriminacinio žodyno, bendraujant su kitoms dalyvėmis ypač dirbant grupėje.

 1. Pagrindinė kompetencija: Efektyvus bendravimas su besimokančiomis moterimis
Įgūdis Gebėjimai ir pajėgumai
 1. Besimokančių moterų poreikių ir norų analizavimas
Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● suvokti ir analizuoti besimokančios moters poreikius ir norus vykstant karjeros pokyčiams siekiant įsidarbinti skaitmeniniame sektoriuje,

● apibrėžti būdus ir ypatumus, kaip bendrauti apie nepalankioje padėtyje esančių moterų poreikius ir norus,

● sutelkti dėmesį į tai, ką sako besimokančios moterys, ir neprimesti savo tikslų, poreikių ir vizijų,

● apibrėžti besimokančiųjų rūpesčius, tikslus, vertybes ir įsitikinimus,

● taikyti įvairių tipų klausimus, kurie padėtų besimokančiajai geriau suprasti savo norus.

 1. Aktyvus klausymasis
Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● suprasti, kaip pagerinti aktyvų klausymąsi,

● nustatyti aktyvaus klausymosi kliūtis,

● suprasti aktyvaus klausymo svarbą efektyviam besimokančiųjų konsultavimui,

● naudoti aktyvaus klausymo metodus,

● tinkamai reaguoti į besimokančių moterų balso toną ir kūno kalbą,

● aptarti besimokančiosios idėjas, kylančius pokalbio metu.

 1. Besimokančių moterų
  saviraiškos skatinimas
Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● suprasti, ką reiškia saviraiška,

● paaiškinti besimokančiosioms saviraiškos svarbą,

● pritaikyti besimokančiųjų saviraiškos ugdymo techniką,

● skatinto besimokančių moterų saviraišką.

 1. Supratimas, kaip svarbu teikti
  grįžtamąjį ryšį konsultavimo proceso metu
Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● suprasti konstruktyvaus grįžtamojo ryšio reikšmę konsultavimo procese,

● teikti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį,

● užtikrinti abipusį bendravimą, siekiant nustatyti problemas ir ieškoti sprendimų,

● naudoti metaforas ir analogijas, siekiant iliustruoti požiūrį,

● naudoti tinkamą kalbą, pritaikytą prie besimokančios moters kalbos.

 1. Tinkamas neverbalinio bendravimo naudojimas
Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● suprasti neverbalinio bendravimo tipus,

● suprasti neverbalinio bendravimo naudojimo konsultavimo procese svarbą,

● suprasti galimas neverbalinio bendravimo kliūtis bendraujant su besimokančiosiomis skirtingų kultūrų moterimis,

● pasirinkti tinkamus neverbalinio bendravimo būdus, siekiant užtikrinti, kad besimokančiosios moterys gerai jaustųsi (pvz., „atvira“ ir pozityvi kūno kalba, suteikianti asmeninę erdvę, tinkamas akių kontaktas, ir kt.).

 1. Pagrindinė kompetencija: mokymosi ir jo siekiamų rezultatų moderavimas
Įgūdis Gebėjimai ir pajėgumai
 1. Pagrindinių sėkmingo mokymosi
  aspektų supratimas
Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● suprasti sėkmingo mokymosi veiksnių įvairovę,

● atpažinti mokymosi problemas,

● paaiškinti besimokančioms moterims, kaip sėkmingai mokytis,

● aptarti su besimokančiomis moterimis savidisciplinos svarbą organizuojant jų mokymosi procesą,

● paaiškinti besimokančioms noro rizikuoti ir mokytis iš savo klaidų svarbą,

● aptarti su besimokančiomis moterimis jas supančio pasaulio svarbą,

● nukreipti besimokančiąsias moteris į klausimų kėlimo svarbą.

 1. Tinkamų motyvacijos metodų taikymas, skatinantis besimokančias moteris mokytis
Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● motyvacijos mokytis ir įgyti įgūdžių, reikalingų įsidarbinti skaitmeniniame sektoriuje, stokos priežastis

● nukreipti besimokančias moteris į motyvacijos metodų įvairovę,

● pasirinkti tinkamą motyvacijos metodą, skirtą skatinti besimokančias moteris,

● paaiškinti besimokančioms vidinės motyvacijos svarbą norint įgyti įgūdžių, reikalingų įsidarbinti skaitmeniniame sektoriuje,

● išlaikyti besimokančių moterų savivertę ir skatinti jas įveikti mokymosi kliūtis ir problemas.

 1. Skirtingų mokymosi metodų naudojimas atsižvelgiant į besimokančios moters gebėjimus mokytis
Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● suprasti įvairius mokymosi metodus, kuriuos galima pasiūlyti besimokančioms moterims,

● nustatyti besimokančių moterų stipriąsias puses mokytis ir augti,

● nukreipti besimokančiąsias padedant joms pasirinkti tinkamiausius mokymosi būdus (klausytis, skaityti, diskutuoti, mokytis dirbant),

● pasiūlyti tinkamus mokymosi metodus, atsižvelgiant į besimokančios moters gebėjimus,

● nustatyti, kokios yra svarbiausios asmeniui mokymosi temos, kalbant „skaitmeninę rinką“.

 1. Veiksmingas moderavimas naudojant vaidmens modelius ir gerosios praktikos pavyzdžius

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● suprasti vaidmens modelio metodo svarbą besimokančiai moteriai siekti teigiamų pokyčių savo gyvenime,

● naudoti vaidmens modelio metodą proceso palengvinimui,

● skatinti besimokančią moterį aptarti galimybę sekti gerosios praktikos pavyzdžiu,

● atpažinti ir rinkti gerosios praktikos pavyzdžius, atsižvelgiant į besimokančiosios poreikius ir situaciją,

● naudoti gerosios patirties pavyzdžius proceso palengvinimui,

● skatinti besimokančias moteris ieškoti gerosios praktikos pavyzdžių internete ar kituose šaltiniuose ir aptarti galimybę jais vadovautis.

 1. Gebėjimas skatinti besimokančiąsias parengti veiksmų planus, kad būtų pasiekti norimi rezultatai
Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:

● suprasti veiksmų planų svarbą norint pasiekti norimų rezultatų,

● paaiškinti besimokančiosioms, kaip parengti veiksmų planą naudojant siūlomą formatą,

● skatinti besimokančias moteris ieškoti įvairių atvirų švietimo išteklių ir mokamų kursų skaitmeniniame sektoriuje, kurie galėtų būti įtraukti į jų veiksmų planus, siekiant pagerinti skaitmeninius įgūdžius, būtinus rezultatams pasiekti,

● teikti paramą besimokančioms moterims rengiant veiksmų planus siekiant įsidarbinti skaitmeniniame sektoriuje.